Voor ouders

Vrij vragen en ziekmelden

Bij wie moet ik mijn zoon of dochter ziek melden? 

Ziek melden dient telefonisch te gebeuren tussen 8.00 en 8.30 uur bij het secretariaat, ook als de leerling het eerste uur vrij is. U kiest het telefoonnummer van de locatie die uw kind bezoekt, meldt naam en klas van uw kind en dat hij/zij wegens ziekte niet kan komen. De ziekmelding wordt binnen school verder verwerkt.

Wanneer uw kind les volgt in de bovenbouw en tentamens of examens heeft, dient u gedurende de ziekte iedere dag uw kind ziek te melden. Bij overige lesdagen is het voldoende om alleen de eerste ziektedag door te geven. Ziekmeldingen per e-mail worden niet verwerkt in verband met fraudegevoeligheid. Daarnaast mag een leerling zich niet zelf ziekmelden, dit dient altijd te gebeuren door een ouder.


Bij wie moet ik vrij vragen? 

Vrij vragen voor bijvoorbeeld de bruiloft van een broer of zus of het bijwonen van een begrafenis dient te gebeuren bij de teamleider van uw kind. Is er op de schoollocatie een coördinator (zoals op de locaties Goes Klein Frankrijk, Goes Stationspark en Krabbendijke Appelstraat), dan dient u bij hem of haar de aanvraag in te dienen. Op locatie Middelburg bij secretariaat. Als u naar school belt en meldt in welke klas uw kind zit, dan weet de secretaresse met wie zij u moet doorverbinden. U kunt ook een briefje meegeven aan uw zoon of dochter.

Buitengewoon verlof

Wanneer een gezin met schoolgaande kinderen tijdens het schooljaar met vakantie wil gaan, geldt het volgende: extra vakantieverlof kan en mag worden verleend indien een werknemer of zelfstandige in verband met zijn werk in geen enkele schoolvakantie verlof kan nemen. Lees verder in de schoolgids.

 

Meer informatie: