Kaart van Zeeland met puntjes waar elke locatie van het Calvijn College gevestigd is en het aantal leerlingen en personeelsleden van die locatie

In het kort

Het Calvijn College is een reformatorische scholengemeenschap in Zeeland met een breed onderwijsaanbod, 7 locaties en ruim 3100 leerlingen.

Leerlingen kunnen bij ons terecht voor onderwijs van pro tot en met gymnasium en allerlei ondersteuningsmogelijkheden.

In Goes, Krabbendijke, Middelburg en Tholen wordt in de eerste twee leerjaren gelijksoortig onderwijs op drie verschillende niveaus gegeven. Daardoor hoeven de jongere leerlingen voor stream 1, 2 en 3 doorgaans niet ver te reizen.

Missie, visie & strategie

Missie (ook wel: schooldoelstelling)

Op basis van de Bijbel en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid heeft de school als doel: In afhankelijkheid van de zegen des Heeren die opleiding en vorming verzorgen waarin de Heere geëerd wordt, waardoor leerlingen mogen komen tot een leven in de vreze des Heeren en toegerust worden tot het functioneren overeenkomstig de eis van de Wet Gods in gezin, kerk en maatschappij.

 

Visie

De visie beschrijft het ideaal voor de langere termijn. Het Calvijn College wil een school zijn waarin we: vanuit een hartelijke verbondenheid aan het Woord van God; samen lerend zijn (in allerlei verbanden); uitdagend en inhoudsvol christelijk onderwijs verzorgen; rekening houden met de vragen van deze tijd; het accent leggen op de persoonlijke vorming en ontwikkeling van leerlingen, waarbij leerlingen die ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Daar werken we aan op een professionele manier, samen met ouders, kerken en andere belanghebbenden. We weten de externe steun en expertise te vinden die we nodig hebben voor deze visie. Andersom delen we zelf onze kennis en dragen we op een positieve manier bij in onderwijs en de samenleving.

 

Strategie

Onze ambities voor de komende vier jaar zijn te lezen in het schoolplan 2022-2024: Leren door onderwijzen.

Logo Calvijn College met slogan 'Waar we samen leren'

Organisatiestructuur

Het Calvijn College is een stichting, onderhouden door de schoolvereniging: Vereniging tot het verstrekken van Voortgezet Onderwijs op Gereformeerde Grondslag voor de provincie Zeeland (VVOGGZ). Het bestuur van deze schoolvereniging is ook de raad van toezicht op het Calvijn College. Zij houden toezicht op de manier waarop het bestuur leiding geeft aan de schoolorganisatie.

Het Calvijn College heeft zeven schoollocaties in Zeeland. Iedere locatie heeft een directeur en er is een schoolbrede directeur onderwijs. Er zijn schoolbreed vijf ondersteunende afdelingen: financiën & beheer, onderwijs, ICT & planning, personeel & communicatie en leerlingondersteuning.

Verder is er een schoolbrede medezeggenschapsraad (mr), waarin ouders, leerlingen en personeelsleden zijn vertegenwoordigd. De betrokkenheid van leerlingen, ouders en kerken is geborgd in een (schoolbrede) leerlingenraad, ouderadviesraad en de adviesraad van kerken.

Samenstelling bestuur en directie

Bestuur
 • J. Bakker, voorzitter
Schoolbrede afdelingen
 • financiën & beheer – M.A.G Eerland, afdelingshoofd
 • ict & planning – A.M. Verwijs, afdelingshoofd
 • leerlingondersteuning en kwaliteitszorg – A. Heger, teamleider expertiseteam
 • onderwijs – W.H.L. Westenberg, directeur
 • personeel & communicatie – mw. J. Krijger-Meijaard, afdelingshoofd
Managementteam

Het managementteam (mt) bestaat uit de bestuurder, directeur onderwijs en de locatiedirecteuren:

 • J. Bakker, bestuurder
 • W.H.L. Westenberg, directeur onderwijs (schoolbreed)
 • G.J. van Appeldoorn, locatiedirecteur Goes Klein Frankrijk
 • C.J. van Duivendijk, locatiedirecteur Krabbendijke Appelstraat, Goes Stationspark en Goes Noordhoeklaan
 • P.M. Kunst, locatiedirecteur Krabbendijke Kerkpolder en Tholen
 • M.G. van de Zande, locatiedirecteur Middelburg
Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) houdt toezicht op de manier waarop het bestuur leiding geeft aan de schoolorganisatie. De rvt vormt ook het bestuur van de schoolvereniging. De raad bestaat uit:

 • A.J. van de Breevaart, Scherpenisse
 • A. Dieleman, Goes
 • J.J. van den Dorpel, Oosterland
 • J.J. Hoekman, Kruiningen
 • J.M. Krijger, Borssele (penningmeester)
 • ds. W. Meijer, Gameren (secretaris)
 • L.N. Rottier, Bodegraven
 • C.L. van de Wege, Krabbendijke (voorzitter)

Samenwerking

Samenwerking reformatorisch onderwijs

Het Calvijn College participeert in RefSVO, een samenwerkingsverband waarin scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs samenwerken om de kwaliteit van de leerlingenzorg zo optimaal mogelijk te maken.

 

Overige samenwerkingsverbanden

Bij een samenwerkingsverband met anderen gaat het altijd om een samenwerking met een duidelijke, vaak zakelijke, meerwaarde voor de school. Samenwerking op dit gebied hebben wij met:

Een afbeelding uit de oude doos. Voetsius wordt Calvijn College.

Geschiedenis

Het Calvijn College is ontstaan in 1994 uit een fusie tussen drie zelfstandige scholen: de Voetius-scholengemeenschap in Goes, de Rehoboth-scholengemeenschap in Krabbendijke en Tholen en de Smytegelt-mavo in Middelburg. Reden voor de fusie waren diverse ontwikkelingen, zoals de komst van de basisvorming, waardoor de scholen intensiever gingen samenwerken.