Buitenlesactiviteiten

Een school die staat voor opleiding én vorming, biedt meer dan alleen reguliere lessen. Buiten de reguliere lessen om worden allerlei activiteiten georganiseerd.

Lees verder
Internationale contacten

Met internationale contacten bereiden we de leerlingen voor om als christen te kunnen deelnemen in de geglobaliseerde wereld.

Lees verder
Plusprojecten en meer

Het ontdekken en ontplooien van talenten vinden we belangrijk. Met extra uitdagingen krijgen leerlingen zelfvertrouwen en motivatie.

Lees verder
Praktisch vmbo in jaar 1 en 2

De onderbouw van stream 3 en 4 heet ‘praktisch vmbo’. We bereiden leerlingen hier via een praktische route voor op de bovenbouw. In stream 2 wordt een meer theoretische route gevolgd.

Lees verder
Vakhavo

De vakhavo is een leerlijn in de havo die in 2016 startte met twee pilotleerlingen. Het ontwikkelde zich tot een volwaardig schooleigen programma, waar we trots op zijn en wat door veel bedrijven in Zeeland gewaardeerd wordt

Lees verder
Zorg van harte

Zorg van harte is een project van locatie Krabbendijke Kerkpolder, waarbij leerlingen van Zorg & Welzijn aan de slag gaan in de wijk.

Lees verder
Zomerschool Engels

Niet met vakantie en toch wel? Dat kan door deel te nemen aan een zomerschool. Het Calvijn College heeft connecties met LCC Klaipeda, een christelijke universiteit in Litouwen.

Lees verder