Leerlingen worden ingedeeld op basis van het advies van de basisschool, de kenmerken uit het onderwijskundig rapport en eventuele testgegevens. Er zijn vier verschillende streams, hieronder staat vermeld welke leerlingen in welke stream komen:

 

Stream 1

Leerlingen met een atheneum- of havo-advies en leerlingen met een gemengd advies havo/atheneum of vmbo-tl+/havo. In stream 1 ligt de nadruk op abstract denken en zelfstandig verbanden leggen tussen leerstofonderdelen. Vanaf klas 3 gaan deze leerlingen naar havo of atheneum.

 

Stream 2

Leerlingen met een vmbo-tl+ of vmbo-kb advies. Vanaf klas 3 gaan deze leerlingen naar vmbo-tl of vmbo-kb.

 

Stream 3

Leerlingen met een vmbo-bb advies en de meer praktische kb-leerlingen. In stream 3 ligt de nadruk op praktische leerstof en minder op talen (alleen Engels). Vanaf klas 3 gaan deze leerlingen naar vmbo-bb/-kb.

 

Stream 4

Leerlingen met een vmbo-basis advies die gebaat zijn bij extra individuele ondersteuning. Deze stream heeft daardoor meer het karakter van speciaal onderwijs. Vanaf klas drie gaan deze leerlingen naar vmbo-bb.

Het kan voorkomen dat er klassen zijn waarin twee streams gecombineerd worden, dit noemen we combi- of kansklassen. Naast de streams hebben we ook een gymnasium en praktijkonderwijs.