Praktijkonderwijs (pro)

Het praktijkonderwijs (pro) op locatie Krabbendijke Appelstraat is een vorm van onderwijs met het accent op praktische vaardigheden. Ingevuld vanuit de vraag welke vaardigheden de leerling nodig heeft om te kunnen functioneren in de maatschappij.

Lees verder
Vmbo-bb/-bk

De kader- en basisberoepsgerichte leerweg zijn voor de doeners in het vmbo. Leerlingen werken hier aan voorbereiding op de beroepspraktijk.

Lees verder
Vmbo-tl+

Vmbo-tl+ is een brede leerweg waarbij leerlingen naast theoretische vakken een beroepsgericht vak volgen.

Lees verder
Havo

De havo is voor leerlingen met een hoger leertempo en meer zelfstandigheid, maar met behoefte aan structuur en een vertaling van de lesstof naar situaties in de praktijk.

Lees verder
Vwo

Vwo is voor leerlingen met een groter vermogen tot abstractie en inzicht. Binnen het vwo zijn er twee varianten, namelijk het atheneum en het gymnasium.

Lees verder
Allround-/reboundvoorziening

De allround-/ en reboundvoorzieningen zijn er voor leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied, gedrag of structuur.

Lees verder