Praktijkonderwijs (pro)

Het praktijkonderwijs (pro) op locatie Krabbendijke Appelstraat is een vorm van onderwijs met het accent op praktische vaardigheden. Ingevuld vanuit de vraag welke vaardigheden de leerling nodig heeft om te kunnen functioneren in de maatschappij.

Lees verder
Vmbo bb/bk

De kader- en basisberoepsgerichte leerweg zijn voor de doeners in het vmbo. Leerlingen werken hier aan voorbereiding op de beroepspraktijk.

Lees verder
Vmbo tl+

Vmbo tl+ is een brede leerweg waarbij leerlingen naast theoretische vakken een beroepsgericht vak volgen.

Lees verder
Havo

De havo is voor leerlingen met een hoger leertempo en meer zelfstandigheid.

Lees verder
Atheneum

Atheneum, ofwel vwo, is voor leerlingen met een groter vermogen tot abstractie en inzicht.

Lees verder
Gymnasium

Gymnasiumleerlingen krijgen een uitdagend lesprogramma op vwo-niveau, gericht op brede klassieke en intellectuele vorming.

Lees verder
Allround-/reboundvoorziening

De allround-/ en reboundvoorzieningen zijn er voor leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied, gedrag of structuur.

Lees verder