Streams in de onderbouw

Omdat het op elf- of twaalfjarige leeftijd nog lastig kan zijn welke vervolgopleiding passend is, werken we in klas 1 en 2 met ‘streams’.

Lees verder
Niveaus

Op het Calvijn College kun je terecht voor alle onderwijsniveaus: praktijkonderwijs, vmbo-bb/bk, vmbo-tl, havo en vwo (atheneum en gymnasium). Binnen elk niveau is verdieping door extra uitdagingen mogelijk.

Lees verder
Zorg en begeleiding

Maatwerk in leerlingondersteuning vinden we belangrijk. We richten ons erop dat alle leerlingen van pro tot en met gymnasium -ook al is de ondersteuningsbehoefte groot- in het regulier onderwijs mee kunnen doen.

Lees verder
Bijzonderheden onderwijs

Enkele bijzonderheden in ons onderwijsaanbod.

Lees verder