Voor ouders

Vervoer

Veel van de leerlingen die op het Calvijn College zitten, wonen te ver van school af om met de fiets te komen. Deze leerlingen maken gebruik van het openbaar vervoer in Zeeland dat door Connexxion wordt aangeboden.

Het vervoer van de leerlingen van het Calvijn College valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Scholierenvervoer Zeeland. Deze stichting staat voor de belangen van scholieren en stelt zich ten doel de kwaliteit van het openbaar busvervoer van scholieren in Zeeland te borgen en te verbeteren. Alle Zeeuwse scholen voor voortgezet, beroepsonderwijs en enkele scholen uit het basisonderwijs nemen deel. 

OV-chipkaart

Voor ieder abonnement dat aangevraagd wordt moet er eerst een persoonlijke OV-chipkaart aangeschaft worden. Het aan te schaffen abonnement wordt dan gekoppeld aan de persoonlijke OV-chipkaart.

Abonnementen met korting!

Abonnementen kunnen via de site van Stichting Scholierenvervoer Zeeland worden aangeschaft. Alle ouders (en leerlingen) krijgen apart bericht over de mogelijkheden voor een abonnement. Op hoofdlijnen komen de mogelijkheden hier op neer dat via deze stichting een aanmerkelijk goedkoper trajectabonnement voor een schooljaarperiode kan worden aangevraagd: het verschil kan oplopen van 20 tot 40%.

Het prijsverschil kan oplopen van 20 tot 40%


Voor leerlingen die alleen in de winter van het busvervoer gebruik willen maken of in het examenjaar zitten, bestaat de mogelijkheid van een abonnement met een kortere periode. Kort na de start van het schooljaar ontvangen ouders vanuit het Calvijn College een rekening voor het schoolvervoer. Deze kan in één keer of in termijnen betaald worden via iDEAL of via overboeking. 

Maximum per kind/gezin

Voor de ouders die via de stichting een abonnement aanschaffen, is er een regeling. Dit vanuit het Bijbelse principe elkaars lasten te dragen: wij kennen een maximum van € 1.475,- per kind en € 3.685,- per gezin als er meerdere kinderen van één gezin naar onze school komen.