Voor ouders

Vervoer

Veel van de leerlingen die op het Calvijn College zitten, wonen te ver van school af om met de fiets te komen. Deze leerlingen maken gebruik van het openbaar vervoer in Zeeland dat door Connexxion wordt aangeboden.

Het vervoer van de leerlingen van het Calvijn College valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Scholierenvervoer Zeeland. Deze stichting staat voor de belangen van scholieren en stelt zich ten doel de kwaliteit van het openbaar busvervoer van scholieren in Zeeland te borgen en te verbeteren. Alle Zeeuwse scholen voor voortgezet, beroepsonderwijs en enkele scholen uit het basisonderwijs nemen deel. 

OV-chipkaart

Voor ieder abonnement dat aangevraagd wordt moet er eerst een persoonlijke OV-chipkaart aangeschaft worden. Het aan te schaffen abonnement wordt dan gekoppeld aan de persoonlijke OV-chipkaart.

Abonnementen

Abonnementen kunnen via de site van Stichting Scholierenvervoer Zeeland worden aangeschaft. Ouders (en leerlingen) krijgen apart bericht over de mogelijkheden voor een abonnement. 

Meer informatie