Voor ouders

Schoolkosten

Tegemoetkoming ouders

De tegemoetkoming ouders is voor het grootste gedeelte opgenomen in het kindgebonden budget, dat u meestal automatisch ontvangt via de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl. Ouders met financiële problemen kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld

 

Ouderbijdrage

Vanuit het ouderbijdragefonds worden er verschillende kosten vergoed in het kader van ondersteuning van leerlingen. Vanuit het solidariteitsprincipe doen we een beroep op alle ouders om met de vrijwillige bijdrage van 41 euro per leerling het fonds te steunen. Ook de opbrengst van de schoolkantines komt aan het fonds ten goede. Lees hier meer over de ouderbijdrage.

 

Kosten

Leermiddelen
Het Calvijn College werkt met een leermiddelenfonds. De school schaft leermiddelen aan en stelt deze aan de leerlingen ter beschikking. De leerlingen dienen zorgvuldig met de gehuurde boeken om te gaan. Vandaar ook de voorwaarde van een goede, stevige tas. Voor diverse afdelingen van het vmbo geldt dat de leerling een aantal praktijkboeken na afloop van de schoolperiode mag houden. Agenda en schriften/ringbanden.

 

Zelf aan te schaffen
Veel ondersteunende materialen worden niet gratis beschikbaar gesteld. Denk hierbij aan woordenboek, kosten van ICT-applicaties, rekenmachine, laptop, sportkleding, gereedschap, pennen en dergelijke. Een overzicht van zelf aan te schaffen materialen per vak. Op die pagina staan ook activiteiten opgesomd waaraan op vrijwillige basis deelgenomen kan worden.

Kosten per leerjaar
De school vraagt ouders per schooljaar maximaal 85 euro voor eendaagse excursies, klassenavonden of andere (culturele) activiteiten en maximaal 310 euro voor meerdaagse excursies per schooljaar. In de bovenbouw havo-vwo komen bij enkele vakken excursies voor die een verplicht onderdeel van het examenprogramma uitmaken. In het geval dat een leerling al deze vakken volgt, kan het maximum van 85 euro worden overschreden. Kosten voor het afscheid voor de examenklassen bedragen maximaal 90 euro, waarvan ten hoogste 40 euro voor het verplichte deel van het afscheid. Wij bieden u de mogelijkheid om gespreid te betalen bij facturering boven de 200 euro.

Welke kosten komen dus voor rekening van ouders?

  • ouderbijdrage 
  • kosten voor zelf aan te schaffen materialen
  • kosten per leerjaar 
  • eventuele vervoerskosten

 

Hiernaast zal de school in het schooljaar 2017/2018 geen kosten in rekening brengen bij ouders. Het kan wel zijn dat leerlingen op vrijwillige basis deelnemen aan activiteiten waarvoor een bijdrage wordt gevraagd. In november/december ontvangen ouders een rekening voor kosten per leerjaar en de vrijwillige ouderbijdrage. Ouders hebben de mogelijkheid om eenmalig of gespreid te betalen (bij facturatie vanaf 200 euro).