Voor ouders

Rapporten en cijferkaarten

De school doet schriftelijk verslag van de vorderingen via de rapporten en de cijferkaarten. 

 

In klas 1, 2 en 3 wordt drie keer per jaar een cijferrapport verstrekt. In de periode vóór het eerste cijferrapport kan ook een tussenrapport verstrekt worden. De leerlingen uit klas 4, 5 en 6 ontvangen na elke toetsperiode een cijferkaart. Tussentijds kunt u cijfers van uw zoon of dochter bekijken via MagisterHandleiding Magister.

Let op! Het kan zijn dat een schoollocatie alleen een tastbaar overgangsrapport geeft en daarnaast ouders per e-mail wijst op de weergave van cijfers in Magister.