Voor ouders

Communicatie en medezeggenschap

Drukwerk 

Ouders ontvangen tweemaal per jaar het full colour oudermagazine Calvijn Contact. Het blad informeert ouders over schoolactiviteiten en onderwijsontwikkelingen, laat leerlingen en ouders aan het woord en biedt een bezinnend thematisch artikel. Elke locatie verstuurt daarnaast periodiek locatienieuws naar ouders.

Verder verschijnt jaarlijks allerlei ander drukwerk, waaronder een schoolgids en diverse folders en brochures die worden meegegeven aan leerlingen. Publicaties kunt u ook vinden op onze website. Verder informeren we ouders via brieven, per mail en de website.

 

Telefonisch contact 

Verder is er uiteraard het telefonische contact. Dat zal plaatsvinden bij vrij vragen, persoonlijke vragen of problemen. Zie Veelgestelde vragen.

 

Medezeggenschap

We willen niet alleen informeren maar ook betrekken. Ouders, leerlingen en personeelsleden krijgen medezeggenschap in het beleid van de school.