Voor ouders

Communicatie en medezeggenschap

Drukwerk 

Ouders ontvangen viermaal per jaar het full colour oudermagazine Calvijn Contact. Het blad informeert ouders over schoolactiviteiten en onderwijsontwikkelingen, laat leerlingen en ouders aan het woord en biedt een bezinnend thematisch artikel. Elke locatie verstuurt daarnaast periodiek een (e-mail)nieuwsbrief met locatienieuws naar ouders.

Verder verschijnt jaarlijks allerlei ander drukwerk, waaronder een publieksjaarverslag, een schoolgids en diverse folders en brochures die worden meegegeven aan leerlingen. Publicaties kunt u ook vinden op onze website. Verder informeren we ouders via brieven, per mail en de website.

 

Telefonisch contact 

Ook is er het telefonische contact. Dat zal plaatsvinden bij vrij vragen, persoonlijke vragen of problemen. Zie Veelgestelde vragen.

 

Opvoedingsondersteuning 

Ouders zijn de hoofdopvoeder van het kind. De school als medeopvoeder biedt ouders opvoedingsondersteuning. Bijvoorbeeld door een cursus media-educatie of een thematische ouderavond te organiseren of een brochure uit te geven.

 

Ouderbezoeken 

In de eerste maanden van klas 1 legt de mentor bij de leerlingen uit de mentorklas doorgaans ouderbezoek af. De school komt daarmee naar de ouders toe en ouders kunnen in de thuissituatie met de mentor spreken en eventuele vragen stellen.

 

Medezeggenschap

We willen niet alleen informeren maar ook betrekken. Ouders, leerlingen en personeelsleden krijgen medezeggenschap in het beleid van de school.