Voor ouders

Bijbelrooster

Week 28

Christenen en de vervolging…

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

12-7-2021

Handelingen 10:24-33

Ps. 85:3

1 Johannes 1:1-4

13-7-2021

Handelingen 10:34-48

Ps. 67:2

1 Johannes 1:5-7

14-7-2021

Handelingen 11:12-18

Ps. 67:3

1 Johannes 1:8-10

15-7-2021

Handelingen 11:19-30

Ps. 87:3 en 4

1 Johannes 2:1-6

16-7-2021

Handelingen 12:1-17

Ps. 119:5 en 10

1 Johannes 2:7-11

Week 27

De olievlek breidt uit…

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

5-7-2021

Handelingen 9:20-31

Ps. 108:7

Galaten 5:1-6

6-7-2021

Galaten 1

Ps. 116:8

Galaten 5:7-12

7-7-2021

Handelingen 9:32-43

Ps. 115:9

Galaten 5:13-15

8-7-2021

Handelingen 10:1-8

Ps. 72:10

Galaten 5:16-21

9-7-2021

Handelingen 10:9-23

Ps. 25:6

Galaten 5:22-26

Week 26

De Kerk tegengewerkt…

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

28-6-2021

Handelingen 6:13-15 en 7:1-2 en 7:51-60

Ps. 74:22

Haggaï 2:11-15

29-6-2021

Handelingen 8:1-3 en 26:9-18

Ps. 67:2

Haggaï 2:16-20

30-6-2021

Handelingen 8:4-17

Ps. 119:3

Haggaï 2:21-24

1-7-2021

Handelingen 8:18-25

Ps. 119:88

Psalm 15

2-7-2021

Handelingen 8:26-40

Ps. 87:3

Jesaja 53:1-7/12

Week 25

De Kerk tegengewerkt

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

21-6-2021

Handelingen 5:29-39

Ps. 118:3

Haggaï 1:1-5

22-6-2021

Handelingen 5:38-42

Ps. 118:11

Haggaï 1:6-11

23-6-2021

Handelingen 6:1-7

Ps. 146:5,7

Haggaï 1:12-14

24-6-2021

Handelingen 6:8-15

Ps. 89:20

Haggaï 2:1-5

25-6-2021

Lukas 21:10-19

Ps. 6:8

Haggaï 2:6-10


Week 24

De Kerk tegengewerkt...

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

14-6-2021

Handelingen 4:22-31

Ps. 2:1

Titus 3 :1-5

15-6-2021

Handelingen 4:32-37

Ps. 119:85

Titus 3:6-11

16-6-2021

Handelingen 5:1-11

Ps. 139:13

Titus 3:12-15

17-6-2021

Handelingen 5:12-16

Ps. 120:1

Filemon 1-12

18-6-2021

Handelingen 5:17-29

Ps. 21:11

Filemon 13-25


Week 23

De Kerk in wording…

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

7-6-2021

Handelingen 2:40-47

Ps.122:3

Titus 1:5-9

8-6-2021

Handelingen 3:1-10,

Deuteronomium 15:4-8

Ps. 81:12

Titus 1:10-16

9-6-2021

Handelingen 3:10-26

Ps. 118:11,12

Titus 2:1-5

10-6-2021

Handelingen 4:1-12

Ps. 146:2 en 3

Titus 2: 6-10

11-6-2021

Handeling 4:13-22

Ps. 33:6

Titus 2:11-15

Week 22

Preek van Petrus: aanroepen, bekeren, aannemen

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

31-5-2021

Handelingen 2:37-41

Ps. 86:2

2 Timotheüs 4:1-5

1-6-2021

Handelingen 2:21 en Psalm 141:1-2

Ps. 141:1, 2

2 Timotheüs 4:6-8

2-6-2021

Handelingen 2:37-39

Ps. 67:1

2 Timotheüs 4:9-18

3-6-2021

Mattheüs 3:1-8 en 4:17

Ps. 119:67

2 Timotheüs 4:19-22

4-6-2021

Handelingen 2:40-47

Ps. 32:3

Titus 1:1-4

Week 21

Pinksteren - Oogstfeest

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

24-5-2021

2e Pinksteren

 

 

25-5-2021

Handelingen 2:1-13

Ps. 25:2

2 Timotheüs 2:14-19

26-5-2021

Jesaja 35:1-6

Ps. 23:1

2 Timotheüs 2:20-26

27-5-2021

Jesaja 35:7-10

Ps. 23:3

2 Timotheüs 3:1-9

28-5-2021

Johannes 7:37-39

Ps. 119:86

2 Timotheüs 3:10-17

Week 20

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

17-5-2021

Johannes 15:18-27

Ps. 119:3

2 Timotheüs 1:1-7

18-5-2021

Handelingen 1:8-14

Ps. 119:67

2 Timotheüs 1:8-11

19-5-2021

Johannes 14:12-18

Ps. 27:6

2 Timotheüs 1:12-14

20-5-2021

Johannes 14:23-27

Ps. 25:2

2 Timotheüs 2:1-6

21-5-2021

Johannes 14:28-31

Ps. 123:1

2 Timotheüs 2:7-13


Week 19

Hemelvaart

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

10-5-2021

Johannes 14:1-6

Psalm 47:3

Psalm 47

11-5-2021

2 Korinthe 5:1-10

Psalm 24:4

Psalm 68:19-27

12-5-2021

Handelingen 1:1-11

Psalm 24:5

Psalm 24

Hemelvaart

 

 

 

Vrij

 

 

 

Week 16

Tussen Pasen en Pinksteren…

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

19-4-2021

Jesaja 53:8-12

Ps. 25:2

Handelingen 8:26-35

20-4-2021

1 Korinthe 15:12-18

Ps. 84:6

Handelingen 8:36-40

21-4-2021

1 Korinthe 15:19-26

Ps. 103:8

Ezechiël 16:1-6

22-4-2021

Ezechiël 37:1-5

Ps. 119:3

Johannes 11:32-46

23-4-2021

Kolossenzen 3:1-3

Ps. 73:13

Kernwoord Opstanding BMU blz. 1635

Week 15

Jezus leeft...!

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

12-4-2021

Johannes 20:19-23/Mattheüs 18:18

Ps. 25:7

1 Korinthe 15:1-4

13-4-2021

Johannes 20:24-31

Ps. 23:2

1 Korinthe 15:5-11

14-4-2021

Johannes 21:1-14

Ps. 143:10

1 Korinthe 15:12-17

15-4-2021

Johannes 21:15-18

Ps. 119:83

1 Korinthe 15:18-24

16-4-2021

Johannes 21:20-25

Ps. 119:5

2 Korinthe 3:1-6

Week 14

Jezus leeft...!

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

5-4-2021

2e Paasdag

 

 

6-4-2021

Mattheüs 28:1-7

Ps. 118:12

Johannes 20:1-10

7- 4-2021

Mattheüs 28:8-10

Ps. 116:5

Johannes 20:11-18

8-4-2021

Lukas 24:32-43

Ps. 108:1

Johannes 20:19-23

9-4-2021

Lukas 24:44-56

Ps. 119:86

Johannes 20:24-31

Week 13

Lijdensweek…

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

29-3-2021

Mattheüs 26:47-56

Ps. 69:1

Johannes 19:17-22

30-3-2021

Mattheüs 26:57-65

Ps. 22:4

Johannes 19:23-27

31-3-2021

Mattheüs 26:66-75

Ps. 70:1

Johannes 19:28-30

1-4-2021

Mattheüs 27:33-46

Ps. 116:2

Johannes 19:31-37

2-4-2021

Mattheüs 27:47-56

Ps. 132:12

Johannes 19:38-42


Week 12

Lijdensweken…
 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

22 -3-2021

Genesis 2:8-17

Ps. 88:3

Johannes 18:1-11

23 -3-2021

Markus 8:31-38

Ps. 88:4

Johannes 18:12-18

24 -3-2021

Filippenzen 2:5-11

Ps. 25:2

Johannes 18:19-27

25 -3-2021

Mattheüs 26:30 - 35

Ps.22:8

Johannes 18:28-40

26 -3-2021

Mattheüs 26: 36 - 46

Ps. 88:11

Johannes 19:1-16


Week 11

De tabernakel / lijdensweken…

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

15 -3-2021

Exodus 26:30-37

Ps.32:1

Markus 5:1-10

16 -3-2021

Lukas 23:45-46 en Hebreeën 10:19-22

Ps. 27:3

Markus 5:11-20

17 -3-2021

Exodus 27:1-3 en 18-21

Ps. 25:3

Markus 5:21-34

18-3-2021

Johannes 10:1-10

Ps.23:1

Markus 5:35-43

19 -3-2021

Exodus 27:1-9 en Mattheüs 27:27-31

Ps.45:1

Markus 6:1-6

Week 10

Biddagweek

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

8 -3-2021

1 Thess. 5:12-13

Ps.147:5 en 6

Psalm 31 :1-6

9-3-2021

1 Thess. 5:14-15

Ps. 121:1

Psalm 31: 7-11

10-3-2021 (biddag)

1 Thess. 5:16-18

Ps. 81:12

Psalm 31:12-15

11 -3-2021

1 Thess. 5:19-22

Ps. 119:17

Psalm 31:16-20

12 -3-2021

1 Thess. 5:23-28

Ps. 119:18

Psalm 31:21-25

Week 9

De tabernakel…

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

1-3-2021

Exodus 25:1-9

Ps. 76:1

Markus 4:10-20

2-3-2021

Exodus 25:10-22

Ps. 68:10

Markus 4:21-25

3-3-2021

Exodus 25:23-30

Ps. 81:15 en18

Markus 4:26-29

4-3-2021

Exodus 25:31-40

Ps. 97:7

Markus 4:30-34

5-3-2021

Zacharia 4

Ps. 73:1

Markus 4:35-41


Week 8

Het Verbond…

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

22-2-2021

Exodus 23:23-33

Ps.119:5

Markus 3:13-19

23-2-2021

Romeinen 12:1-10

Ps. 25:2

Markus 3:20-24

24-2-2021

Exodus 24:1-11

Ps. 25:5

Markus 3:25-30

25-2-2021

Exodus 24:12-18

Ps. 50:1,2

Markus 3:31-35

26-2-2021

Hebreeën 9:11-20 of tot 28

Ps. 108:1

Markus 4:1-9


Week 6

Gods goede wetten…

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

08-2-2021

Exodus 22:21-27

Ps. 23:1

Markus 2:13-17

09-2-2021

Exodus 22:28,
Rom. 13:1-6

Ps. 99:1

Markus 2:18-22

10-2-2021

Exodus 23:1-9

Ps. 1:1 en 4

Markus 2:23-28

11-2-2021

Exodus 23:10-19

Ps. 65:8

Markus 3:1-6

12-2-2021

Exodus 23:20-23

Ps. 35:1

Markus 3:7-12

Week 5

Gods goede wetten…

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

Ma. 01-2-2021

Exodus 20:18-21

10 Geb.1 en 2

Markus 1:1-8

Di. 02-2-2021

Exodus 21:12-15 en 22-25

Ps. 19:4

Markus 1:9-11

Wo. 03-2-2021

Exodus 21:26-36

Ps. 19:6

Markus 1:12-15

Do. 04-2-2021

Exodus 22:1-9

Ps. 34:6 en 7

Markus 1:16-20

Vr. 05-2-2021

Exodus 22:16-19

Ps. 104:18

Markus 1:21-28

Week 4

God ontmoeten en dienen…

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

Ma. 25-1-2021

Exodus 19:1-8

Ps. 78:3

Efeze 5:22-27

Di. 26-1-2021

Exodus 19:9-25

Ps. 81:11

Efeze 5:28-33

Wo. 27-1-2021

Exodus 20:1-11

Ps. 81:12

Efeze 6:1-9

Do. 28-1-2021

Exodus 20:12-19

Ps.119:24

Efeze 6:10-20

Vr. 29-1-2021

Mattheüs 22:34-40

Ps. 40:4

Efeze 6:21-24

Week 3

Woestijnleven…

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

18-1-2021

Ex.17:8-14 / Deut.25:17-19

Ps.123:1

Éfeze 4:17-24

19-1-2021

Exodus 17:15-16

Ps.68:1

Éfeze 4:25-32

20-1-2021

1 Samuël 15:1-9

Ps.68:1

Éfeze 5:1-5

21-1-2021

Exodus 18:1-12

Ps. 36:2

Éfeze 5:6-13

22-1-2021

Exodus 18:13-27

Ps.18:13

Éfeze 5:14-21


Week 2

Woestijnleven…

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

11-1-2021

Exodus 15:22-27

Ps.26:2

Éfeze 3:1-7

12-1-2021

Exodus 16:1-7

Ps.105:21

Éfeze 3:8-13

13-1-2021

Exodus 16:8-21

Ps.105:22

Éfeze 3:14-21

14-1-2021

Exodus 16:22-36

Ps.81:8

Éfeze 4:1-8

15-1-2021

Exodus 17:1-7

Ps.106:8

Éfeze 4:9-16


Week 1

Start van het jaar 2021

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

4-1-2021

Psalm 144

Ps. 144:6-7

Psalm 121

5-1-2021

Lukas 4:16--22

Ps. 62:1

Éfeze 1:1-6

6-1-2021

Psalm 134

Ps.134:1-3

Éfeze 1:7-14

7-1-2021

Hebreeën11:8-16

Ps. 84:1

Éfeze 2:1-10

8-1-2021

2 Petrus 3:8-18

Ps. 36:2

Éfeze 2:11-22

 

Week 51

Advent

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

14-12-2020

2 Samuël 23:1-5

Psalm 89:9

Numeri 24:15-25

15-12-2020

Jeremia 33:14-22

Psalm 89:15

Mattheüs 1:18-25

16-12-2020

Micha 7:1-7

Lofzang van Zacharias: 1

Lukas 1:67-80

17-12-2020

Lukas 2:1-7

Lofzang van Zacharias: 4

Markus 1:1-8

18-12-2020

Johannes 1:1-12

Psalm 68:10

 


Week 50

Advent

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

7-12-2020

Lukas 1:1-4

Ps.96:2

Jesaja 7:1-8

8-12-2020

Maleachi 4:5-6, Lukas 1:5-17

Ps.95:5

Jesaja 7:9-16

9-12-2020

Lukas 1:18-33

Ps.139:8

Jesaja 8:23-9:1-6

10-12-2020

Jeremia 31:16-26

Ps.139:9

Jesaja 11:1-10

11-12-2020

Lukas 1:34-56

Ps.61:7

Jesaja 12


Week 49

Gods leiding, wolk- en vuurkolom!

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

30-11-2020

Exodus 13:17-22

Ps.121:1-2

Spreuken 17:1-9

1-12-2020

Exodus 14:1-14

Ps.121:3-4

Spreuken 17:10-19

2-12-2020

Exodus 14:15-31

Ps.68:1

Spreuken 17:20-28

3-12-2020

Exodus 15:1-12

Ps.95:1

Spreuken 18:1-8

4-12-2020

Exodus 15:13-21

Ps.150

Spreuken 18:9-17


Week 48

Dankdagweek

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

23-11-2020

Jesaja 12

Ps.38:3,9

Spreuken 17:1-9

24-11-2020

Jesaja 12

Ps.36:2

Spreuken 17:10-19

25-11-2020

Job 36:26-29; Deut.11:7-17

Ps.77:10

Spreuken 17:20-28

26-11-2020

Klaagliederen 3:21-33

Ps.32:1

Spreuken 18:1-8

27-11-2020

Mattheus 15:29-39

Ps.40:5

Spreuken 18:9-18


Week 47

Verlost op Gods tijd! En hoe!

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

16-11-2020

Exodus 12:12-20

Ps.35:4

Spreuken 15:10-19

17-11-2020

Exodus 12:21-28

Ps.33:9

Spreuken 15:20-33

18-11-2020

Exodus 12:29-40

Ps.77:6

Spreuken 16:1-10

19-11-2020

Exodus 12:41-51

Ps.33:10

Spreuken 16:11-20

20-11-2020

Exodus 13:1-16

Ps.77:7

Spreuken 16:21-33


Week 46

Week van en Mars voor het leven…

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

9-11-2020

Prediker 11:1-6

Ps. 139:9

Spreuken 14:1-9

10-10-2020

Leviticus 19:9-18

Ps. 25:3

Spreuken 14:10-19

11-10-2020

Ezechiël 33:1-10

Ps. 27:1

Spreuken 14:20-27

12-10-2020

Lukas 7:11-23

Ps. 73:12

Spreuken 14:28-35

13-11-2020

Psalm 121

Ps. 121:1

Spreuken 15:1-9


Week 45

Gods almacht… én genade!

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

2-11-2020

Exodus 9:1-16

Ps. 33:8

Spreuken 12:10-19

3-11-2020

Exodus 9:17-35 (10)

Ps. 33:9

Spreuken 12:20-28

4-11-2020

Exodus 11

Ps. 147:6

Spreuken 13:1-8

5-11-2020

Exodus 12:1-14

Ps. 81:5-7

Spreuken 13:9-18

6-11-2020

1Korinthe 5

Ps. 32:1,6

Spreuken 13:19-25


Week 44

Verharding…

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

26-10-2020

Exodus 5

Ps.116:2

Spreuken 10:22-32

27-10-2020

Exodus 6:1-12 en 27-29

Ps.116:3

Spreuken 11:1-11

28-10-2020

Exodus 7

Ps. 46:6

Spreuken 11:12-21

29-10-2020

Exodus 8:1-19

Ps.115:5

Spreuken 11:22-31

30-10-2020

Exodus 8:20-32

Ps.115:6

Spreuken 12:1-9

 

Week 42

Verlossing komt er aan!

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

12-10-2020

Exodus 3:1-12

Ps. 99:2

Spreuken 8:22-36

13-10-2020

Exodus 3:13-22

Ps. 97:6

Spreuken 9:1-10

14-10-2020

Exodus 4:1-17

Ps. 25:1

Spreuken 9:10-18

15-10-2020

Exodus 4:18-31

Ps. 35:1

Spreuken 10:1-10

16-10-2020

Psalm 105:1-26

Ps. 73:13

Spreuken 10:11-21


Week 41

Een stam wordt een volk

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

5-10-2020

Exodus 1:1-12

Ps.105:7

Spreuken 6:20-35

6-10-2020

Exodus 1:13-22

Ps.105:14

Spreuken 7:1-10

7-10-2020

Exodus 2:1-10

Ps.43:2

Spreuken 7:11-27

8-10-2020

Ex. 2:11-14, Hand. 7:22-28

Ps.35:11

Spreuken 8:1-9

9-10-2020

Exodus 2:15-25

Ps.105:5

Spreuken 8:10-21


Week 40

Sterven, erven? Genesis slot

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

28-9-2020

Genesis 49:1-12

 

Spreuken 4:20-27

29-9-2020

Genesis 49:13-33

 

Spreuken 5:1-13

30-9-2020

Genesis 50:1-13

 

Spreuken 5:14-23

01-10-2020

Genesis 50:14-26

 

Spreuken 6:1-11

02-10-2020

Filippenzen 1:19-30

 

Spreuken 6:12-19


Week 39

De ontknoping!

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

21-9-2020

Genesis 46:1-7 en 28-34

 

Spreuken 3:1-10

22-9-2020

Genesis 47:1-12

 

Spreuken 3:11-20

23-9-2020

Genesis 47:13-27

 

Spreuken 3:21-34

24-9-2020

Genesis 47:28-31

 

Spreuken 4:1-9

25-9-2020

Genesis 48

 

Spreuken 4:10-19


Week 38

Machtig mooie ontknoping!

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

14-9-2020

Genesis 43:17-34

 

Spreuken 1:1-7

15-9-2020

Genesis 44:1-17

 

Spreuken 1:8-19

16-9-2020

Genesis 44:18-34

 

Spreuken 1:20-33

17-9-2020

Genesis 45:1-15

 

Spreuken 2:1-9

18-9-2020

Genesis 45:16-28

 

Spreuken 2:10-22

 

Week 37

Weg van redding

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

07-9-2020

Hebreeën 2:6-18

 

Éfeze 5:1-11

08-9-2020

Genesis 41:44-57

 

Éfeze 5:12-21

09-9-2020

Genesis 42:1-24

 

Éfeze 5:22-32

10-9-2020

Genesis 42:25-38

 

Éfeze 6:1-9

11-9-2020

Genesis 43:1-16

 

Éfeze 6:10-24


Week 36

Gevangene, vrije

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

31-8-2020

Genesis 40:1-8

 

Éfeze 3:1-13

01-9-2020

Genesis 40: 9-23

 

Éfeze 3:14-21

02-9-2020

Genesis 41:1-14

 

Éfeze 4:1-10

03-9-2020

Hebreeën 4:9-16

 

Éfeze 4:11-16

04-9-2020

Genesis 41:15-43

 

Éfeze 4:17-32


Week 35

Startweek

 

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

24-08-2020

Startdag

 

 

25-08-2020

Micha 6

 

Éfeze 1:1-14

26-08-2020

Éfeze 6:10-18

 

Éfeze 1:15-23

27-08-2020

Genesis 39:1-6

 

Éfeze 2:1-10

28-08-2020

Genesis 39:7-23

 

Éfeze 2:11-22

 


PS: Ten tijde van het afstandsonderwijs publiceerden we de handreiking die docenten krijgen voor de dagopening op deze webpagina, zodat ouders/leerlingen er thuis een dagopening mee konden inrichten. We schakelen nu weer terug naar het alleen publiceren van de tabel.