Voor ouders

Bijbelrooster

Week 39

Gods verbond als enige Houvast!

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

26-9-2022

Galaten 3:6-13 en 24-29 Ps. 47:4 Hosea 1:1-6

27-9-2022

Jeremia 31:1-4 en 31-34

Ps. 81:11 en 12

Hosea 1:7-12

28-9-2022

Hosea 11:1-11

Ps. 119:67

Hosea 2:1-8

29-9-2022

www.bmudagopening.nl 

(Blauwe versie, actualiteit van dinsdag jl.)

 

Hosea 2:9-15

30-9-2022

www.bmudagopening.nl

(Blauwe versie, actualiteit van donderdag jl.)

 

Hosea 2:16-22

Week 38

 Gods verbond als enige Houvast!

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

19-9-2022

Psalm 78:55-58 en 68-72 Ps. 56:6  1 Korinthe 10:1-6

20-9-2022

Jesaja 5:1-7

Ps. 107:19

1 Korinthe 10:7:12

21-9-2022

Genesis 12:1-4 en Hebreeën 11:8

Ps. 107:17

1 Korinthe 10:13-22

22-9-2022

www.bmudagopening.nl 

(Blauwe versie, actualiteit van dinsdag jl.)

 

1 Korinthe 10:23-30

23-9-2022

www.bmudagopening.nl

(Blauwe versie, actualiteit van donderdag jl.)

 

1 Korinthe 10:31-33