Voor ouders

Bijbelrooster

Week 5

Jezus, de Opstanding en het Leven

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

30-1-2023

Johannes 11:16-27 Psalm 27:5 2 Petrus 3:11-13

31-1-2023

Johannes 11:28-35

Psalm 35:1

2 Petrus 3:14-18

1-2-2023

Johannes 11:36-46

Psalm 30:8

Mattheüs 28:1-10

2-2-2023

www.bmudagopening.nl 

(Blauwe versie, actualiteit van dinsdag jl.)

 

1 Korinthe 15:-1-4

3-2-2023

www.bmudagopening.nl

(Blauwe versie, actualiteit van donderdag jl.)

 

1 Korinthe 15:5-11

Week 4

De Goede Herder en de Opstanding en het Leven

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

23-1-2023

Johannes 10:22-31 Psalm 95:4 2 Petrus 2:5-11

24-1-2023

Johannes 10:31-42

Psalm 27:7

2 Petrus 2:12-17

25-1-2023

Johannes 11:1-15

Psalm 89:19

2 Petrus 2:18-22

26-1-2023

www.bmudagopening.nl 

(Blauwe versie, actualiteit van dinsdag jl.)

 

2 Petrus 3:1-6

27-1-2023

www.bmudagopening.nl

(Blauwe versie, actualiteit van donderdag jl.)

 

2 Petrus 3:7-10

Week 3

Evangelie (naar de beschrijving) van Johannes.

De Goede Herder

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

16-1-2023

Johannes 10:1-5 Psalm 23:1 2 Petrus 1:1-4

17-1-2023

Johannes 10:6-13

Psalm 23:2

2 Petrus 1:5-11

18-1-2023

Johannes 10:14-21

Psalm 23:3

2 Petrus 1:12-15

19-1-2023

www.bmudagopening.nl 

(Blauwe versie, actualiteit van dinsdag jl.)

 

2 Petrus 1:16-21

20-1-2023

www.bmudagopening.nl

(Blauwe versie, actualiteit van donderdag jl.)

 

2 Petrus 2:1-4

Week 2

Nieuwjaar 2023

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

9-1-2023

Bezinningsdag    

10-1-2023

1 Korinthe 9:16-27

Psalm 121:1

Psalm 121

11-1-2023

Efeze 6:10-19

Wat de toekomst brengen moge of Psalm 17:3

Psalm 91

12-1-2023

www.bmudagopening.nl 

(Blauwe versie, actualiteit van dinsdag jl.)

 

Psalm 67

13-1-2023

www.bmudagopening.nl

(Blauwe versie, actualiteit van donderdag jl.)

 

Psalm 1