Over onze school

Publicaties

Op deze pagina treft u schoolbrede uitgaven aan van het Calvijn College. Om te informeren, te verbinden, te verantwoorden en te ondersteunen.

Calvijn Contact 

Een oudercontactblad dat viermaal per schooljaar verschijnt.


Opvoedingsondersteuning 2016-2017

 
Schoolgids


Publieksjaarverslag en jaarstukken 2017

Let op! Financiële cijfers zijn vooralsnog in concept.

 

Publieksjaarverslag en jaarstukken 2016


Publieksjaarverslag en jaarstukken 2015


Publieksjaarverslag en jaarstukken 2014

Strategisch beleid 2014-2018