Over onze school

Publicaties

Op deze pagina treft u schoolbrede uitgaven aan van het Calvijn College. Om te informeren, te verbinden, te verantwoorden en te ondersteunen.

Calvijn Contact 

Een oudercontactblad dat viermaal per schooljaar verschijnt.


Opvoedingsondersteuning 

 
Schoolgids


Publieksjaarverslag en jaarstukken 2017

Let op! Financiële cijfers zijn vooralsnog in concept.

 

Publieksjaarverslag en jaarstukken 2016


Publieksjaarverslag en jaarstukken 2015

 

Strategisch beleid 2014-2018