Over onze school

Publicaties

Op deze pagina treft u schoolbrede uitgaven aan van het Calvijn College. Om te informeren, te verbinden, te verantwoorden en te ondersteunen.

Stagegidsen

 

Calvijn Contact 

Een oudercontactblad dat viermaal per schooljaar verschijnt.


Opvoedingsondersteuning 

 
Schoolgids


Publieksjaarverslag en jaarstukken 2017

 

Publieksjaarverslag en jaarstukken 2016


Publieksjaarverslag en jaarstukken 2015

 

Strategisch beleid 2018-2022