Over onze school

Publicaties

Op deze pagina treft u schoolbrede uitgaven aan van het Calvijn College. Om te informeren, te verbinden, te verantwoorden en te ondersteunen.

Publicaties locaties

Calvijn Contact

We publiceren het PDF van Calvijn Contact niet meer online.

Overstap onderwijssoort

Stagegidsen

 
Schoolgids

Publieksjaarverslag en jaarstukken 2021

  • publieksjaarverslag 2021 (online omgeving)
  • jaarstukken 2021

    Hier vindt u het complete jaarverslag 2021 in PDF. Dit is een conceptversie, omdat de accountantscontrole in de afrondende fase zit. Onze accountant is voornemens bij deze stukken een goedkeurende verklaring af te geven. We zullen zo snel mogelijk daarna de definitieve stukken plaatsen.


  • Boekje ledenvergadering VVOGGZ 2022

Publieksjaarverslag en jaarstukken 2020

Publieksjaarverslag en jaarstukken 2019

 

Strategisch beleid 2018-2022