Over onze school

Medezeggenschap

 

Ouders, leerlingen en personeelsleden hebben inspraak in het beleid van het Calvijn College. Zij zijn vertegenwoordigd in een schoolbrede medezeggenschapsraad (mr).

 

Klik hier voor informatie over de andere geledingen: schoolbrede leerlingenraad, lokale leerlingenraden, ouderadviesraden, adviesraad van kerken.

 

Samenstelling medezeggenschapsraad

De mr bestaat uit zestien personen; acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen. De oudergeleding van de mr bestaat uit leden van de ouderadviesraden (oar). De acht personeelsleden vormen samen de personeelsgeleding van de mr, de zogenaamde pmr. De schoolbrede leerlingenraad heeft een afvaardiging van vier leerlingen in de mr.

 

Samenstelling medezeggenschapsraad per start schooljaar 2018-2019: 

 

Personeel

 • M. Both - locatie Krabbendijke Kerkpolder (voorzitter (p)mr)
 • A.A. Bastiaanse - locatie Goes
 • C.M. de Bel - locatie Middelburg
 • J.A. van den Berge - onderwijsondersteunend (OOP)
 • D. Guiljam – locatie Krabbendijke Appelstraat
 • J.M. Krijger – onderwijsondersteunend (OOP)
 • mw. H.G. Roggeveen-de Meyer (secretaris) - locatie Tholen
 • M. Wisse - locatie Goes (vicevoorzitter)


Ouders

 • mw. M. Harthoorn-van den Bosse - locatie Middelburg
 • mw. G. Amperse-Groenendijk - locatie Goes
 • A. den Braber - locatie Tholen
 • mw. A.J. Guiljam-ten Hove - locaties Krabbendijke


Leerlingen

 • Vacature - leerlingenraad Goes
 • Wybe Nieuwenhuyzen – leerlingenraad Goes
 • Anne-Fleur Goud - leerlingenraad Krabbendijke Appelstraat
 • Milan Minnaard - leerlingenraad Middelburg

 

Meer informatie