Over onze school

Medezeggenschap

 

Ouders, leerlingen en personeelsleden hebben inspraak in het beleid van het Calvijn College. Zij zijn vertegenwoordigd in een schoolbrede medezeggenschapsraad (mr).

 

Klik hier voor informatie over de andere geledingen: schoolbrede leerlingenraad, lokale leerlingenraden, ouderadviesraden, adviesraad van kerken.

 

Samenstelling medezeggenschapsraad

De mr bestaat uit zestien personen; acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen. De oudergeleding van de mr bestaat uit leden van de ouderadviesraden (oar). De acht personeelsleden vormen samen de personeelsgeleding van de mr, de zogenaamde pmr. De schoolbrede leerlingenraad heeft een afvaardiging van vier leerlingen in de mr.

 

Samenstelling medezeggenschapsraad per start schooljaar 2022-2023: 

Personeel

 • N.M.W. Baaijens-Luijendijk - locatie Goes
 • C.M. de Bel - locatie Middelburg (voorzitter)
 • G.R.J. van Heukelom - locatie Krabbendijke Kerkpolder
 • H.A.D. Jacobse - locatie Krabbendijke Appelstraat (vice-voorzitter)
 • G. Koppejan-Vogel – locatie Goes
 • A. van Moolenbroek– onderwijsondersteunend (OOP)
 • mw. H.G. Roggeveen-de Meyer (secretaris) - locatie Tholen
 • mw. W. Verweij-den Boer - onderwijsondersteunend (OOP)

Ouders

 • A. den Braber - locatie Tholen
 • mw. P. Eerland - locatie Goes
 • H. van der Meijden - locatie Krabbendijke
 • P.L. Wiskerke - locatie Middelburg

Leerlingen

 • Anne-Sophie de Bel – leerlingenraad Goes
 • Nathan Sturm - leerlingenraad Middelburg
 • Justin Sturm - leerlingenraad Krabbendijke Kerkpolder
 • Jelle Verschuure - leerlingenraad Goes

Meer informatie