Over onze school

Medezeggenschap

 

Ouders, leerlingen en personeelsleden hebben inspraak in het beleid van het Calvijn College. Zij zijn vertegenwoordigd in een schoolbrede medezeggenschapsraad (mr).

 

Klik hier voor informatie over de andere geledingen: schoolbrede leerlingenraad, lokale leerlingenraden, ouderadviesraden, adviesraad van kerken.

 

Samenstelling medezeggenschapsraad

De mr bestaat uit zestien personen; acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen. De oudergeleding van de mr bestaat uit leden van de ouderadviesraden (oar). De acht personeelsleden vormen samen de personeelsgeleding van de mr, de zogenaamde pmr. De schoolbrede leerlingenraad heeft een afvaardiging van vier leerlingen in de mr.

 

Samenstelling medezeggenschapsraad per start schooljaar 2019-2020: 


Personeel

 • A.A. Bastiaanse (plv. voorzitter) - locatie Goes
 • C.M. de Bel - locatie Middelburg
 • D. Guiljam – locatie Krabbendijke Appelstraat
 • G.R.J. van Heukelom - locatie Krabbendijke Kerkpolder
 • J.M. Krijger – onderwijsondersteunend (OOP)
 • H.G. Roggeveen-de Meyer (secretaris) - locatie Tholen
 • M.J. Sturm - onderwijsondersteunend (OOP)
 • M. Wisse - voorzitter (p)mr – locatie Goes

Ouders

 • onbekend - locatie Middelburg
 • dhr. A. den Braber - locatie Tholen
 • mw. J. Stouten - locatie Goes
 • onbekend - locatie Krabbendijke


Leerlingen

 • Thamar Kleppe - leerlingenraad Goes
 • Wybe Nieuwenhuyzen – leerlingenraad Goes
 • vacature - leerlingenraad Krabbendijke Appelstraat
 • Milan Minnaard - leerlingenraad Middelburg

Meer informatie