Over onze school

Medezeggenschap


Ouders, leerlingen en personeelsleden hebben inspraak in het beleid van het Calvijn College. Zij zijn vertegenwoordigd in een schoolbrede medezeggenschapsraad (mr). Klik hier voor informatie over de andere geledingen.


De mr bestaat uit zestien personen; acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen. De oudergeleding van de mr bestaat uit leden van de ouderadviesraden (oar). De acht personeelsleden vormen samen de personeelsgeleding van de mr, de zogenaamde pmr. De schoolbrede leerlingenraad heeft een afvaardiging van vier leerlingen in de mr.

 


De samenstelling per start schooljaar 2016-2017: 

Personeel

 • G.H.J. Roestenburg (voorzitter) - locatie Krabbendijke Appelstraat
 • A.A. Bastiaanse - locatie Goes
 • M. Both (plv. voorzitter) - locatie Krabbendijke Kerkpolder
 • ir. H. Boerhof - locatie Middelburg
 • ing. A. Hoogendijk - onderwijsondersteunend (OOP)
 • A. van Moolenbroek - onderwijsondersteunend (OOP)
 • mw. M.H. Roggeveen-de Meyer (secretaris) - locatie Tholen
 • M. Wisse - locatie Goes

 

Ouders

 • mw. M. Harthoorn-van den Bosse - locatie Middelburg
 • W.I. Goedegebure - locatie Goes
 • C.M. Schot - locatie Tholen
 • mw. G. Amperse-Groenendijk - locaties Krabbendijke

 

Leerlingen

 • Anne-Ruth Both - leerlingenraad Goes
 • Wybe Nieuwenhuyzen - leerlingenraad Goes
 • Carmen Sinke - leerlingenraad Krabbendijke Appelstraat
 • Thomas van Leeuwen - leerlingenraad Middelburg