Over onze school

Toelatingsbeleid

De identiteit van onze school heeft vanzelfsprekend invloed op ons toelatingsbeleid. Gezien de schooldoelstelling is het van belang dat ouders en school op één lijn zitten als het gaat om identiteit. 

Wij hebben daarom als regel dat een jongere op school wordt toegelaten als hij of zij afkomstig is van een reformatorische school en de ouders actief meelevend lid zijn van een kerkelijke gemeente die valt binnen de statutaire bepalingen van de Stichting Calvijn College. Dit betreft de volgende kerkgenootschappen:

  • Gereformeerde Gemeenten
  • Gereformeerde Gemeenten in Nederland
  • Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
  • Christelijke Gereformeerde Kerken
  • Hersteld Hervormde Kerk
  • Protestantse Kerk in Nederland, voor zover het een hervormde gemeente betreft die zich geheel en uitsluitend gebonden weet aan de gereformeerde belijdenis.


Toelatingsgesprek

Soms zijn er ouders die hun kind graag naar het Calvijn College willen laten gaan maar niet voldoen aan de criteria van ons toelatingsbeleid. Dan voeren we een toelatingsgesprek. Het belang van de jongere staat in zo’n gesprek altijd voorop. Op basis van het gesprek wordt een jongere al dan niet toegelaten tot onze school.


Personeel

Het benoemingsbeleid is erop gericht dat personeelsleden benoemd worden die behoren bij een van de bovengenoemde kerkgenootschappen. Wij hechten belang aan de voorbeeldfunctie die een personeelslid heeft naar leerlingen als het gaat om identiteit.