Over onze school

Bijbelrooster

Week 26

Laatste schoolweek…

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

24-06-2019

Prediker 11

Ps. 84:6

Hand. 4:1-10

25-06-2019

Prediker 12

Ps. 65:3

Hand. 4:11-22

26-06-2019

Spreuken 8:12-36

Ps. 25:6

Hand. 4:23-31

27-06-2019

Spreuken 9

Ps. 23:1

Hand. 4:32-37

28-06-2019

Psalm 91

Ps. 91:1

Psalm 84


Week 25

Ná Pinksteren…

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

17-06-2019

Hebr. 8

Ps. 3:4

Hand. 2:37-41

18-06-2019

Kol. 3:1-15

Ps. 25:1

Hand. 2:42-47

19-06-2019

Kol. 3:16-25

Ps. 25:6

Hand. 3:1-10

20-06-2019

Numeri 11:24-30

Ps. 75:2

Hand. 3:11-18

21-06-2019

Richteren 6:34-40

Ps. 3:3

Hand. 3:19-26

 

Week 24

Ná Pinksteren…

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

10-06-2019

Tweede Pinksterdag

 

 

11-06-2019

Handelingen 2:1-13

Ps. 119:3

Joël 3:18-21

12-06-2019

Johannes 3:1-8

Ps.119:85-86

Hand. 2:14-21

13-06-2019

Hebr. 12:1-9

Ps. 54:1

Hand. 2:22-28

14-06-2019

Ezechiël 16:1-8

Ps. 25:2

Hand. 2:29-36


Week 23

Ná Hemelvaart…

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

03-06-2019

Joh.14:1-3 en 16:4-14

Ps. 24:5

Joh.14: 15-24

04-06-2019

Handelingen 1:12-14

Ps. 133:1

Joh.14: 25-31

05-06-2019

Efeze 4:1-14

Ps. 133,2,3

Joh.16: 5-15

06-06-2019

Handelingen 1:15-26

Ps.116: 9,11

Joh.16:16-23

07-06-2019

Handelingen 2:1-13

Ps.65:9

Joh.16: 24-33


Week 22

Hemelvaart...

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

27-05-2019

Psalm 68:16-20

Ps. 68:9

Efeze 4:1-10 (of 16)

28-05-2019

Psalm 47

Ps. 47:3

Handelingen 1:4-9

29-05-2019

Handelingen 1:6-11

Ps. 24:4 en 5

Mattheüs 28:16-20

30-05-2019

Hemelvaartsdag

 

 

31-05-2019

Vrije dag

 

 


Week 21

Jij… en dé opgestane Levensvorst!

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

20-05-2019

1 Korinthe 15:1-11

Ps. 25:4

Mattheüs 9:18-26

21-05-2019

1 Korinthe 15:12-19

Ps. 21:7,13

Mattheüs 11:1-6

22-05-2019

 1 Korinthe 15:20-28

Ps. 72:2

Mattheüs 12:38-42

23-05-2019

 1 Korinthe 15:35-50

Ps. 66:1

 Lukas 7:11-17

24-05-2019

Johannes 21:1-14

Ps. 23:3

Johannes 11:32-45


Week 20

Jij… en dé opgestane Levensvorst!

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

13-05-2019

1 Petrus 1:1-9

Ps. 146:3

Hebreeën 11:1-7

14-05-2019

Lukas 24:1-12

Ps. 147:2

Hebreeën 11:8-19

15-05-2019

 Lukas 24:13-27

Ps. 126:3

Hebreeën 11:20-29

16-05-2019

 Lukas 24:28-36

Ps. 113:4

 Hebreeën 11:30-35

17-05-2019

Lukas 24:36-53

Ps. 146:8

Hebreeën 11:36-12:1-4


Week 19

De opgestane Levensvorst!

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

06-05-2019

Johannes 20:1-10

Ps. 98:1

Johannes 21:1-8

07-05-2019

Johannes 20:11-18

Ps. 98:2

Johannes 21:9-14

08-05-2019

 Johannes 20:19-23

Ps. 117

Johannes 21:15-19

09-05-2019

 Johannes 20:24-29

Ps. 95:4-5

 Johannes 21:20 -25

10-05-2019

Johannes 20:31-32,

2 Timotheüs 3:14-17

Ps. 119:53

Psalm 19


Week 16

Zie daar, zie daar uw Koning!

  

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

15-04-2019

Marcus 10:32-45

Ps. 97:1 en 7

Titus 2:11-15

16-04-2019

Mattheüs 26:47-56

Ps. 56:1

Filippenzen 2:1-13

17-04-2019

Mattheüs 26:57-68

Ps. 56:4

Jesaja 53:1-7

18-04-2019

 Mattheüs 27:27-37

Ps. 69:9

 Jesaja 53:8-12

19-04-2019

Mattheüs 27:38-56

Ps. 118:14

Mattheüs 28:1-10


Week 15

Het volbrachte werk

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

08-04-2019

1 Korinthe 15:1-3,

Jesaja 53:1-4

Ps. 69:1

Johannes 18:37-40

09-04-2019

Ezechiël 18:1-9,

Jesaja 53:5-7

Ps. 22:3

Johannes 19:1-7

10-04-2019

 2 Korinthe 5:19-21,

Jesaja 53:8-10

Ps. 22:7

Johannes 19:8-16

11-04-2019

 Jesaja 53:11-12

Ps. 118:11

 Johannes 19:17-22

12-04-2019

Mattheus 26:36-46

Ps. 36:2

Johannes 19:23-29


Week 14

Dordtse Leerregels (genade wel/niet te weerstaan, volharding der heiligen)

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

01-04-2019

Johannes 6:35-44

Ps. 81:12

Johannes 17:13-26

02-04-2019

Eféze 2:1-9

Ps. 84:6

Johannes 18:1-12

03-04-2019

 Johannes 3:1-8

Ps. 119:3

Johannes 18:13-18

04-04-2019

Johannes 10:27-30

Ps. 118:7

 Johannes 18:19-27

05-04-2019

Filippenzen 1:1-11

Ps. 98:4

Johannes 18:28-36


Week 13

Dordtse Leerregels (verzoening)

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

25-03-2019

1 Korinthe 10:1-15

Ps.106:14

Johannes 16:16-20

26-03-2019

Johannes 10:7-16 en 27-28

Ps.23:1

Johannes 16:21-28

27-03-2019

Johannes 17:1-14

Ps.23:2

Johannes 16:29-33

28-03-2019

Mattheüs 25:31-46

Ps.23:3

 Johannes 17:1-5

29-03-2019

Handelingen 20:25-38

Ps.36:3

Johannes 17:6-12


Week 12

Dordtse Leerregels (verzoening)

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

18-03-2019

Leviticus 16:23-34

Ps.34:9

Johannes 15:1-8

19-03-2019

1 Johannes 4:1-12

Ps.79:4

Johannes 15:9-17

20-03-2019

2 Korinthe 5:14-21

Ps.25:2

Johannes 15:18-27

21-03-2019

1 Johannes 2:1-2

Ps.67:1

 Johannes 16:1-4

22-03-2019

1 Johannes 2:3-12

Ps.67:3

Johannes 16:5-15


Week 11

Biddagweek

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

11-03-2019

Mattheüs 6:1-8

Ps.31:1

Johannes 13:31-35

12-03-2019

Lukas 11:1-4

Ps.28:1

Johannes 13:36-38

13-03-2019

Psalm 147:1-12

Ps.147:5

Johannes 14:1-14

14-03-2019

Lukas 11:5-13

Ps.147:6

 Johannes 14:15-24

15-03-2019

Romeinen 8:26-34

Ps.123:1

Johannes 14:25-31


Week 9

Dordtse Leerregels 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

25-02-2019

Romeinen 10:1-13

Ps.84:3

Jacobus 5:13-20

26-02-2019

Efeze 2:1-8, Art.4,5

Ps.84:6

Johannes 13:1-7

27-02-2019

Handelingen 13:46-52

Ps.65:2

Johannes13:8-15

28-02-2019

Deuteronomium 29:29, Art.6

Ps.95:3

 Johannes 13:16-25

01-03-2019

Filippenzen 2:1-15, Art 12

Ps.25:6

Johannes 13:26-30


Week 8

Dordtse Leerregels 

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

18-02-2019

Romeinen 3:9-20, Art.1

Ps.53:1

Psalm 14

19-02-2019

Markus 7:14-23

Ps.53:2-3

Jacobus 4:1-12

20-02-2019

Jesaja 59:1-15

Ps.81:13

Jacobus 4:13-17

21-02-2019

Jesaja 59:16-21, Art.2

Ps.81:12

 Jacobus 5:1-6

22-02-2019

Johannes 3:11-21, Art.3

Ps.51:7

Jacobus 5:7-12


Week 7

De duivel is een overwonnen vijand

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

11-02-2019

Jesaja 42:1-7

Ps. 43:3

Jacobus 2:14-18

12-02-2019

2 Korinthe 4:1-11

Ps. 35:1

Jacobus 2:19-26

13-02-2019

Efeze 4:17-32

Geb.d.H. 7

Jacobus 3:1-6

14-02-2019

1 Johannes 3:1-13

Geb.d.H. 8

Jacobus 3:7-12

15-02-2019

1 Johannes 3:14-24

Ps. 122:1

Jacobus 3:13-18


Week 6

'Opdat Hij de werken des duivels verbreken zou'

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

04-02-2019

Jesaja 14:1-15

Ps. 63:6 en 7

2 Petrus 3:11-18

05-02-2019

1 Samuël 16:14-23

Ps. 62:5

Jacobus 1:1-9

06-02-2019

1 Petrus 5:5-11

Ps. 65:2

Jacobus 1:10-18

07-02-2019

Lukas 8:26-39

Ps. 116:8 en 9

 Jacobus 1:19-27

08-02-2019

Kolossenzen 1:9-22

Ps. 116:2 en 5

Jacobus 2:1-13


Week 5

De duivel is reëel aanwezig

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

28-01-2019

Efeze 6:1-11

Ps.27:1

2 Petrus 2:1-5

29-02-2019

Efeze 6:10-13

Ps.27:2

2 Petrus 2:6-11

30-01-2019

1 Petrus 5:5-11

Ps.27:3

2 Petrus 2:12-16

31-01-2019

1 Thessalonicenzen 3

Ps.27:6

 2 Petrus 2:17-22

01-02-2019

Mattheus 13:24-30 en 36-43

Ps.27:7

2 Petrus 3:1-10


Week 4

Goede voornemens?

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

21-01-2019

1Thess. 1:1-7 en 2:17-18

Ps. 147:6

Efeze 6:10-20

22-02-2019

Johannes 13:31-35

Ps. 133:1

2 Petrus 1:1-4

23-01-2019

Markus 4:11-20

Ps. 101:3

2 Petrus 1:5-11

24-01-2019

2 Korinthe 2:1-11

Ps. 73:6

2 Petrus 1:12-15

25-01-2019

2 Korinthe 11:1-15

Ps. 73:14

2 Petrus 1:16-21


Week 3

Wie is jouw ‘vader’?

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

14-01-2019

Johannes 8:1-11

Ps. 32:1

Deut.22:22-24

15-02-2019

Johannes 8:34-44

Ps. 119:69

Romeinen 6:16-23

16-01-2019

Johannes 8:44-51

Ps. 123:2

Psalm 123

17-01-2019

Johannes 8:52-59

Ps. 120:2

 Psalm 125

18-01-2019

Johannes 9:1-16

Ps. 109:16

Psalm 124


Week 2

Wie is jouw Leidsman voor 2019?

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

07-01-2019

Bezinningsdag

 

 

08-02-2019

Mattheus 2:1-6

Gebed des Heeren 5

Psalm 23

09-01-2019

Mattheus 2:7-18

Ps. 129:1

Psalm 123

10-01-2019

Mattheus 2:19-23

Ps. 121:1, 2

Psalm 125

11-01-2019

Openbaring 12:1-6

Gebed des Heeren 8

Psalm 124


Week 51

Kerst komt er aan...

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

17-12-2018

Jer. 29:10-14, Daniël 9:19-24

Ps.98:1

Psalm 40

18-12-2018

Lukas 1:5-17

Ps.77:6

Psalm 132

19-12-2018

Lukas 1:18-25

Lofz. v. Zach.1

Jesaja 59:1-4,16-21

20-12-2018

Lukas 1:26-38

Lofz.v.Zach. 4 en 5

Jesaja 60:1-10

21-12-2018

Lukas 2:1-7

Ps. 98:4

Openb.22:12-21


Week 50

Kerst komt er aan…

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

10-12-2018

Genesis 12:1-9

Ps.105:3 en 5

Galaten 3:16-29

11-12-2018

Genesis 49:1-10

Ps. 89:19

 Jesaja 7:10-16

12-12-2018

2 Samuël 7:8-16

Ps. 89:15

Jesaja 8:20-23

13-12-2018

Jesaja 11

Ps. 36:2

Jesaja 9:1-6

14-12-2018

Micha 5

Lofz.v. Zach. 1

Jesaja 12


Week 49

De Eeuwige Wijsheid roept

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

03-12-2018

Spr. 8:1-11

Ps. 49:1

Romeinen 2:7-16

04-12-2018

Spr. 8:12-16

Ps. 84:6

Romeinen 2:17-24

05-12-2018

Spr. 8:17-21

Ps. 63:1

Romeinen 2:25-29

06-12-2018

Spr. 8:22-31 / Joh.1:1-14

Ps. 90:1

Romeinen 3:1-8

07-12-2018

Spr. 8:31-36

Ps. 86:6

Romeinen 3:9-20


Week 48

Dankdag - Vereer de HEERE van uw goed en van de eerstelingen van al uw inkomst

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

26-11-2018

Spreuken 3:1-10

Ps. 25:4

Romeinen 1:1-7

27-11-2018

Daniël 3:14-25

Ps. 25:9

Romeinen 1:8-15

28-11-2018

Spreuken 11:23-31

Ps. 36:2

Romeinen 1:16-23

29-11-2018

Kolossenzen 3:12-17

Ps. 116:7,11

Romeinen 1:24-32

30-11-2018

Psalm 50

Ps. 40:4

Romeinen 2:1-6


Week 47

Wie is slecht…? Hij kere zich tot de Tucht…

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

19-11-2018

Spreuken 1:1-7

Ps. 1:1

Daniël 9:20-27

20-11-2018

Hosea 7

Ps. 81:12-13

Daniël 10:1-7

21-11-2018

Hosea 11

Ps. 1:3

Daniël 10:8-12

22-11-2018

Spreuken 1:7-19

Ps. 122:3

Daniël 10:13-21

23-11-2018

Spreuken 1:20-33

Ps. 32:5

Daniël 12


Week 45

‘Veinzen en ongeveinsd’

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

05-11-2018

Mattheüs 6:1-13

Ps. 139:1

Daniël 5:13-16

06-11-2018

Mattheüs 6:16-34

Ps. 147:5 en 6

 Daniël 5:17-24

07-11-2018

Mattheüs 23:13-33

Ps. 119:24

Daniël 5:25-30

08-11-2018

Mat.24:42-51 / 2 Kor. 5:10-14

Ps. 84:6

Daniël 6:1-10

09-11-2018

2 Korinthe 5:11-21

Ps. 68:10

Daniël 6:11-16


Week 44

‘Wat is veinzen en ongeveinsd?’

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

29-10-2018

Job 1:1-8

Ps. 25:10

Daniël 4:24-28

30-10-2018

Spreuken 15:1-12

G. des H. 7

 Daniël 4:29-33

31-10-2018

Lukas 8:4-15

Ps. 65:7

Daniël 4:34-37

01-11-2018

Johannes 11:35-45

Ps. 54:1

Daniël 5:1-7

02-11-2018

Openbaring 3:14-22

G. des H.8

Daniël 5:8-12


Week 43

‘Hoe partij te kiezen’

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

22-10-2018

1 Kor. 3:1-11

Ps.133:1 en 3

Daniël 3:26-30

23-10-2018

1 Johannes 4:1-10

Ps.35:1

 Daniël 4:1-6

24-10-2018

Markus 15:1-15

Ps.119:82

Daniël 4:7-12

25-10-2018

Handelingen 17:1-12

Ps.119:67

Daniël 4:13-18

26-10-2018

Jakobus 2:1-9

Ps.123

Daniël 4:19-23


Week 41

‘Wat is hardvochtig?’

  

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

08-10-2018

Gen. 4:16-26

Ps. 4:1

Daniël 2:45-49

09-10-2018

2 Samuël 16:5-13

Ps. 3:2

 Daniël 3:1-6

10-10-2018

Matth. 18:21-35

Ps. 6:1 en 2

Daniël 3:7-13

11-10-2018

Hand.8:1-3 / Hand. 9:1-11

Ps. 2:3

Daniël 3:14-18

12-10-2018

Matth. 2:11-23

Ps. 3:4

Daniël 3:19-25


Week 40

‘Wat is barmhartig?’ 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

01-10-2018

Exodus 34:1-7

Ps. 77:6

Daniël 2:12-16

02-10-2018

Psalm 103

Ps. 103:2

Daniël 2:17-23

03-10-2018

Lukas 6:27-38

Ps. 103:3

Daniël 2:24-28

04-10-2018

Efeze 4:21-32

Ps. 111:3

Daniël 2:29-36

05-10-2018

Hebr. 2:9-18

Ps. 119:39

Daniël 2:37-44


Week 39

‘Wat is wijs?’

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

24-09-2018

Markus 9:33-37

Ps. 131:1

Daniël 1:1-7

25-09-2018

Spreuken 23:19-35

Ps. 81:12 en 13

 Daniël 1:8-15

26-09-2018

Spreuken 25:9-12 Mattheüs 18:15-18

Ps. 81:14 en 15

Daniël 1:16-21

27-09-2018

Spreuken 27:5-6

 Spreuken 28:23

Ps. 25:3

Daniël 2:1-6

28-09-2018

Mattheüs 26:47-50

1Petrus 2:21-25

Ps. 25:4

Daniël 2:7-11


Week 38

'Wat is wijs?'

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

17-09-2018

Psalm 141

Ps. 141:5

1Joh.5:14-21

18-09-2018

Ezechiël 3:1-9

Ps. 141:6

2 Joh.1:1-6

19-09-2018

Lukas 22:54-62

Ps. 51:7

2 Joh.1:7-13

20-09-2018

Spreuken 9:8-10

Ps. 10:2*

3 Joh.1-8

21-09-2018

Lukas 10:38-42

Ps. 84:1

3 Joh. 9-15

* of psalm 25:2

Week 37

‘Wat is wijs?’ 

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

10-09-2018

1Tim. 3:1-7

Ps. 146:6

1Joh.2:18-23

11-09-2018

Lukas 14:7-11

Ps.147:6

 1Joh.2:24-29

12-09-2018

  Spreuken 29:20-27

Lofz. v. Maria  4

1Joh.3:1-8

13-09-2018

Lukas 1:46-56

Lofz. v. Maria 5

1Joh.3:9-17

14-09-2018

Matt. 4:1-11

Geb. d. HEEREN 7 en 8

1Joh.3:18-24


Week 36

‘Wat is wijs?’

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

03-09-2018

Psalm 12

Ps. 12:6 of 19:4

1 Joh.1:1-4

04-09-2018

Psalm 120

Ps. 120:2

 1 Joh.1:5-10

05-09-2018

2 Korinthe 13

Ps. 122:3  

1 Joh.2:1-6

06-09-2018

Numeri 6:22-27

Ps. 134:3

1 Joh.2:7-11

07-09-2018

Galaten 6:1-10

Ps. 49:4

1 Joh.2:12-17


Week 35

'Wat is wijs?’ 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

27-08-2018

Efeze 5:1-16, Jac.3:13

Ps. 119:18

Jona 1:1-8

28-08-2018

Rom.13:8-14, Jac.3:14-16

Ps. 73:1-2

Jona 1:9-17

29-08-2018

1 Kor. 2, Jac.3:15

Ps. 19:4

Jona 2

30-08-2018

1 Petrus 1:1-16

Ps. 141:3 en 4

Jona 3

31-08-2018

1 Kor. 3:1-8

Ps. 141:5

Jona 4