Over onze school

Bijbelrooster

Week 39

Sola Scriptura

 

Maandag 25 september

De Bijbel: woord van God

Lezen 2 Timotheüs 3 : 14 – 17

 

Zingen  Psalm 56 : 5

Bij de maaltijd 2 Petrus 1 : 16 – 21

 

Dinsdag 26 september

De Bijbel: getuigenis van Christus

Lezen Johannes 5 : 33 - 47

 

Zingen Psalm 2 : 6

Bij de maaltijd Lukas 24 : 13 – 17 + 25 - 27

 

Woensdag 27 september

De Bijbel: dagelijkse kost

Lezen Handelingen 17 : 10 – 14

 

Zingen Psalm 1 : 1

Bij de maaltijd Daniël 9 : 1 – 4 + 16 - 19 

 

Donderdag 28 september

De Bijbel: lamp voor het dagelijks leven

Lezen Psalm 119 : 103 – 112

 

Zingen Psalm 119 : 53

Bij de maaltijd Psalm 119 : 9 – 16

 

Vrijdag 29 september

De Bijbel: niets toevoegen of weglaten

Lezen Openbaring 22 : 12 – 21

 

Zingen Psalm 33 : 2

Bij de maaltijd Deuteronomium 4 :- 6

 

Week 38

Het hoeft niet alleen / het mag ook niet

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

18-09-2017

Jozua 1:1-18

Ps. 35:1

Éfeze 6:1-9

19-09-2017

Jozua 2

Ps. 27:1

Éfeze 6:10-17

20-09-2017

Jozua 10:1-11

Ps. 2:1

Éfeze 6:18-24

21-09-2017

1Samuël 2:12-17,22-25 en 34

Ps. 1:1,3

Psalm 1

22-09-2017

Joz. 21:43-45 en 22:1-9

Ps. 119:2

Psalm 2


Week 37

Het hoeft niet alleen

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

11-09-2017

Genesis 4:1-17

Ps. 91:5

Éfeze 5:1-7

12-09-2017

Genesis 17:8-16

Ps. 3:4

Éfeze 5:8-16

13-09-2017

Genesis 13

Ps. 4:4

Éfeze 5:17-21

14-09-2017

Genesis 28:10-22

Ps. 3:2

Éfeze 5:22-27

15-09-2017

Exodus 31:1-11

Ps. 27:7

Éfeze 5:28-33