Over onze school

Bijbelrooster

Week 40

Gods verbond als enige Houvast!

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

3-10-2022

Mattheüs 19:13-15 en Kolossenzen 212 Ps. 117 Hosea 3:1-5

4-10-2022

Kolossenzen 2:11 en Exodus 4:24-26

Ps. 125:1

Hosea 4:1-7

5-10-2022

Handelingen 3:19-26

Ps. 130:2

Hosea 4:8-14

6-10-2022

www.bmudagopening.nl 

(Blauwe versie, actualiteit van dinsdag jl.)

 

Hosea 4:15-19

7-10-2022

www.bmudagopening.nl

(Blauwe versie, actualiteit van donderdag jl.)

 

Hosea 5:1-7

Week 39

Gods verbond als enige Houvast!

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

26-9-2022

Galaten 3:6-13 en 24-29 Ps. 47:4 Hosea 1:1-6

27-9-2022

Jeremia 31:1-4 en 31-34

Ps. 81:11 en 12

Hosea 1:7-12

28-9-2022

Hosea 11:1-11

Ps. 119:67

Hosea 2:1-8

29-9-2022

www.bmudagopening.nl 

(Blauwe versie, actualiteit van dinsdag jl.)

 

Hosea 2:9-15

30-9-2022

www.bmudagopening.nl

(Blauwe versie, actualiteit van donderdag jl.)

 

Hosea 2:16-22