Over onze school

Bijbelrooster

Week 27

Doelgericht leven

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

03-07-2017

Psalm 68:1-20

Ps.68:2 en 1

Hand. 4:23-31

04-07-2017

Psalm 23

Ps.23:1

Hand. 4:32-37

05-07-2017

1 Petrus 2:19-25

Ps.79:5

Hand. 5:1-11

06-07-2017

1 Petrus 3:8-12

Ps.100:2,4

Hand. 5:12-16

07-07-2017

Kol. 3:1-17

Ps.139:14

Hand. 5:17-25


Week 26

Doelgericht en liefdevol leven

  

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

19-06-2017

1 Johannes 1:1-4

Ps. 49:1

Hand. 3:1-10

20-06-2017

1 Johannes 1:5-10

Ps.116:1,4

Hand. 3:11-18

21-06-2017

1 Johannes 2:1-6

Ps.139:1

Hand. 3:19-26

22-06-2017

1 Johannes 4:7-21

Ps.25:6

Hand. 4:1-12

23-06-2017

1 Johannes 5:14-31

Ps.32:1

Hand. 4:13-22


Week 25

Gaven/vruchten van de Heilige Geest

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

19-06-2017

Ezechiël 47:1-5

Ps. 36:3

Hand. 2:14-21

20-06-2017

Ezechiël 47: 6-12

Ps.104:14

Hand. 2:22-31

21-06-2017

1 Kor. 12:1-11

Ps.119:65

Hand. 2:32-36

22-06-2017

1 Kor.12:12-31

Ps.92:8

Hand. 2:37-41

23-06-2017

1 Kor.13:1-13

Ps.133:3

Hand. 2:42-47


Week 24

Ná Pinksteren

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

12-06-2017

Joh.16:5-15

Ps. 81:15,18

Psalm 81

13-06-2017

Jes.35

Ps.122:2

Psalm 43

14-06-2017

Ezech.37:1-14

Ps.119:3

Ps.119:1-8

15-06-2017

Romeinen 8:1-17

Ps.68:2

Ps.119:9-16

16-06-2017

Joh.7:31-40

Ps.143:10

Ps.119:17-24


Week 23

Ná Pinksteren

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

05-06-2017

2e Pinksteren

 

 

06-06-2017

Jes. 44:1-5

Ps.119:3

Joël 2:12-17

07-06-2017

Hand. 2:1-13

Ps.119:86

Joël 2:18-22

08-06-2017

Joh.3:1-10

Ps.65:7

Joël 2:23-27

09-06-2017

Joh.7:31-40

Ps.42:1,7

Joël 2:28-32


Week 22

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

29-05-2017

Lukas 24:41-53

Ps.85:4

Spreuken 9:1-9

30-05-2017

Joh.14:12-27

Ps.123:1

Spreuken 9:10-18

31-05-2017

Hebr. 4

Ps.95:4

Openb.1:4-8

01-06-2017

2Kor. 5:1-10

Ps.84:2

Openb. 1:9-20

02-06-2017

Hebr. 10:19-31

Ps.119:60

Psalm 98


Week 21

Hemelvaartsweek

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

22-05-2017

Psalm 24

Ps.24:2 en 4

Hebreeën 4:1-7

23-05-2017

Johannes 14:1-14

Ps.47

Hebreeën 4:8-13

24-05-2017

     Handelingen 1:1-14

Ps.68:9

Hebreeën 4:14-16

25-05-2017

Hemelvaartsdag

 

 

26-05-2017

Vrij

 

 


Week 20

Doelgericht leven

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

15-05-2017

Psalm 103

Ps.103:1

1 Kor. 15:45-50

16-05-2017

1 Korinthe 9:16-27

Ps.89:7

1 Kor. 15:51-58

17-05-2017

Hebr. 12:1-14

Ps.33:9

 Psalm 24

18-05-2017

Rom. 8:18-30

Ps.79:4,7

Psalm 34:1-10

19-05-2017

Hebr. 11:23-29

Ps.1:1

Psalm 34:11-23


Week 19

De verschijningen én de opstandingsvrucht


Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

08-05-2017

Handelingen 17:22-34

Ps.106:1

1Kor.15:1-11

09-05-2017

Joh.20:1-10

Ps.81:8,9

1Kor.15:12-20

10-05-2017

Joh.20:19-23

Ps.122:3

1Kor.15:21-26

11-05-2017

Joh.20:24-31

Ps.119:88

1Kor.15:27-34

12-05-2017

Rom.6:1-13

Ps.85:4

1Kor.15:35-44


Week 16

Van Lam naar Leeuw…

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

17-04-2017

2e Paasdag

18-04-2017

Lukas 1:1-4 én 24:1-8

Ps.118:1

Joh. 20:1-10

19-04-2017

Matth.28:1-10

Ps.118:2

Joh. 20:11-18

20-04-2017

Joh. 11:25,26 en 38-46

Ps.118:12

Joh. 20:19-23

21-04-2017

1Korinthe 15:1-11

Ps.118:14

Joh.20:24-31


Week 15

Onze lijdende Borg. “Ik voor u…, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven”

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

10-04-2017

Matth.26:69-75

Ps.69:4

Matth.27:1-10

11-04-2017

Matth.27:11-26

Ps.70:2,3

Matth.27:27-32

12-04-2017

Matth.27:33-45

Ps.69:9

Matth.27:46-56

13-04-2017

Matth.27:57-61

Ps. 38:1,9

Matth.27:62-66

14-04-2017

Goede Vrijdag

 

 


Week 14

Onze lijdende Borg. “Ik voor u…”

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

03-04-2017

Lukas 16:19-31

Ps.49:3

Matth.26:1-13

04-04-2017

Filippensen 2:1-11

Ps.51:9,10

Matth.26:14-30

05-04-2017

Psalm 40

Ps.40:4

Matth.26:31-46

06-04-2017

Hebreeën 12:1-12

Ps.39:7,8

Matth.26:47-56

07-04-2017

Joh.10:11-21

Ps.41:6,7

Matth.26:57-68


Week 13

Respect voor Paulus (slot)

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

27-03-2017

Galaten 1:1-9

Ps.119:33

Spreuken 4:20-27

28-03-2017

Galaten 1:10-24

Ps.6:2,8

Spreuken 5:1-13

29-03-2017

2 Korinthe 11:16-33

Ps.35:1

Spreuken 5:14-23

30-03-2017

2 Korinthe 12:1-10

Ps.108:1

Spreuken 6:1-11

31-03-2017

Romeinen 7:14-26

Ps.51:5

Spreuken 6:12-19


Week 12

Durf te kiezen!

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

20-03-2017

Genesis 13:5-13

Ps.139:1

Spreuken 3:1-10

21-03-2017

Filippensen 1:12-21

Ps.89:19

Spreuken 3:11-20

22-03-2017

Filippensen 1:19-30

Ps. 90:5

Spreuken 3:21-35

23-03-2017

Openbaring 7:9-17

Ps. 150:1,3

Spreuken 4:1-9

24-03-2017

Johannes 10:1-16

Ps. 23:1

Spreuken 4:10-19


Week 11

Verkiezingen

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

13-03-2017

Psalm 101

Ps.101:1,2

Spreuken 1:1-9

14-03-2017

Spreuken 8:1-17

Ps.101:3,4

Spreuken 1:10-19

15-03-2017

Exodus 3:11-22

Ps. 101:5

Spreuken 1:20-33

16-03-2017

Exodus 18:13-27

Ps. 101:6

Spreuken 2:1-11

17-03-2017

Psalm 93

Ps 93:1,2,3,4

Spreuken 2:12-22


Week 10

Bidden, alleen op biddag?

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

06-03-2017

Psalm 127

Ps.127:1 en 2

Ps.130 gebed om vergeving

07-03-2017

Ps. 5 morgengebed

Ps.5:1 en 3

Psalm 4 avondgebed

08-03-2017

Biddag

 

 

09-03-2017

Johannes 11:14-28

Ps.123

Ps.123 Gebed om genade

10-03-2017

Genesis 24:10-27

Ps.103:1

Ps.103 dankgebed


Week 9

voorjaarsvakantie

Week 8

Respect voor Paulus

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

20-02-2017

Handelingen 8:1-3/Filippenzen 3:1-6

Ps.32:5

Markus 15:42-47

21-02-2017

Handelingen 9:1-9

Ps.68:9

Markus 16:1-8

22-02-2017

Handelingen 9:10-19

Ps.89:8

Markus 16:9-18

23-02-2017

Handelingen 9:20-25

Ps.56:3

Markus 16:19-20/Hand.1:4-14

24-02-2017

Handelingen 9:26-31

Ps.66:8,10

Psalm 47


Week 7

Alleen staan, maar toch moedig

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

13-02-2017

1 Koningen 22:1-14

Ps.125:1 en 4

Markus 14:53-65

14-02-2017

1 Koningen 22:14-28

Ps.130:4

Markus 14:66-72

15-02-2017

1 Koningen 22:29-40

Ps.118:9

Markus 15:1-15

16-02-2017

Matth. 13:53-58

Ps.35:1

Markus 15:16-21

17-02-2017

Matth. 14:1-13

Ps.35:8

Markus 15:22-41

 

Week 6

Alleen staan, maar toch moedig

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

06-02-2017

Lukas 12:1-12

Ps.141:1-2

Markus 14:1-11

07-02-2017

Hand. 4:1-13

Ps.56:1

Markus 14:12-26

08-02-2017

Joh. 15:18-27

Ps.118:3

Markus 14:27-31

09-02-2017

Hand. 4:13-31

Ps.56:2

Markus 14:32-42

10-02-2017

Matth. 26:36-46

Ps.118:4

Markus 14:43-52


Week 5

Respect is: anderen niet buitensluiten...

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

30-01-2017

Johannes 4:1-19

Ps. 32:3

Markus 12:35-44

31-01-2017

Matth. 8:1-13

Ps. 51:4

Markus 13:1-13

01-02-2017

Lukas 19:1-10

Ps. 30:3

Markus 13:14-20

02-02-2017

Lukas 18:9-17

Ps.105:5

Markus 13:21-27

03-03-2017

Lukas 15:11-32

Ps.130:2

Markus 13:28-37

 


Week 4 

Respect is óók eerbied hebben voor… gezagsdragers 

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

23-01-2017

Handelingen 23:1-10

Ps. 86:9

Markus 10:32-45

24-01-2017

Numeri 12

Ps. 3:4

Markus 10:46-52

25-01-2017

Numeri 16:1-11,28-35

Ps.52:1

Markus 11:1-11

26-01-2017

2Koningen 2:8-25

Ps.52:3

Markus 11:12-19

27-01-2017

Joh. 19:1-16

Ps.2:6

Markus 11:20-26

 

Week 3

Respect is óók eerbied hebben voor… gezagsdragers

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

16-01-2017

Romeinen 13:1-5

Ps. 103:7

Markus 9:30-41

17-01-2017

Matth. 22:15-22

Ps. 50: 4 en 5

Markus 9:42-50

18-01-2017

Matth.17:24-27/

Rom.14:13-23

Ps.139:14

Markus 10:1-12

19-01-2017

Spreuken 1:8-19

Ps.103:5

Markus 10:13-16

20-01-2017

1Petrus 3:1-12

Ps.32:5

Markus 10:17-31