Over onze school

Bijbelrooster

Week 27

‘Eénheid in verscheidenheid’ door één en dezelfde Geest

Datum

Lezen

Middagpauze

29-6-2020

1 Korinthe 12:12-20

Handelingen 8:1-8

30-6-2020

1 Korinthe 12:21-31

Handelingen 8:9-17

1-7-2020

Mattheüs 25:14-30

Handelingen 8:18-25

2-7-2020

1 Korinthe 13

Handelingen 8:26-40

3-7-2020

3 Johannes 1-4

Psalm 121

 

Week 26

Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Datum

Lezen

Middagpauze

22-6-2020

Romeinen 8:27-39

Handelingen 7:9-16

23-6-2020

Éfeze 4:1-6

Handelingen 7:17-29

24-6-2020

Éfeze 4:7-15

Handelingen 7:30-37

25-6-2020

1 Korinthe 12:1-6

Handelingen 7:38-53

26-6-2020

1 Korinthe 12:7-14

Handelingen 7:54-60


Week 25

Geleid en geholpen door de Heilige Geest

Datum

Lezen

Middagpauze

15-6-2020

Romeinen 8:1-4

Handelingen 5:17-28

16-6-2020

Romeinen 8:5-9

Handelingen 5:29-42

17-6-2020

Romeinen 8:10-14

Handelingen 6:1-7

18-6-2020

Romeinen 8:15-23

Handelingen 6:8-15

19-6-2020

Romeinen 8:24-27

Handelingen 7:1-8


Week 24

Vruchtbaarmakende ‘regen’ van de Pinkstergeest

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

8-6-2020

Psalm 65

Geb.des H. 5

Handelingen 4:13-22

9-6-2020

Jesaja 44:1-6

Ps. 77:10

Handelingen 4:23-31

10-6-2020

Psalm 143

Ps. 143:10

Handelingen 4:32-37

11-6-2020

Psalm 51

Ps. 51:6

Handelingen 5:1-11

12-6-2020

Éfeze 4:17-32

Ps. 51:9

Handelingen 5:12-16


Week 23

Pinksteren in het teken van vervulling en vol

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

1-6-2020

2e Pinksterdag

-

-

2-6-2020

Handelingen 2:1-4

Ps. 23:3

Handelingen 3:1-10

3-6-2020

Handelingen 6:1-7

Ps. 25:4

Handelingen 3:11-16

4-6-2020

Lukas 14:16-27

Ps. 36:2

Handelingen 3:17-26

5-6-2020

Mattheüs 24:4-14

Ps. 72:4

Handelingen 4:1-12


Week 22

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

25-5-2020

Johannes 14:8-18

Ps.119:3

Handelingen 2:14-21

26-5-2020

Johannes 14:23-31

Ps.119:83

Handelingen 2:22-28

27-5-2020

Johannes 16:7-14

Ps.86:6

Handelingen 2:29-36

28-5-2020

Handelingen 1:4-14

Ps.68:9

Handelingen 2:37-41

29-5-2020

Handelingen 2:1-13

Ps.119:86

Handelingen 2:42-47


Week 21

Hemelvaart

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

18-5-2020

Psalm 24

Ps. 24:2,5

Ps.121

19-5-2020

Johannes 14:1-6

Ps. 68:9

Ps.110

20-5-2020

Handelingen 1:1-12

Ps. 47:1,2

Ps. 47

21-5-2020

Hemelvaartsdag

 

 

22-5-2020

Vrij

 

 


Week 20

“Gods roepstem”

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

11-5-2020

Markus 6:31-34

Ps. 33:10

Ps. 121

12-5-2020

Exodus 8:8-15

Ps. 33:7

Ps. 123

13-5-2020

Exodus 8:27-32

Ps. 121:1,2

Ps. 124

14-5-2020

Joël 1

Ps. 123

Ps. 125

15-5-2020

Joël 2:12-32

Ps. 135:8

Ps. 135


Week 19

Dodenherdenking, Bevrijding… Dood en Leven = Pasen

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

4-5-2020

Johannes 11:17-35

Ps. 36:3

Ps. 36

5-5-2020

BEVRIJDING!

 

 

6-5-2020

Romeinen 6:1-11

Ps. 37:1

Ps.37:1-13

7-5-2020

Mattheüs 28:16-20

Ps. 37:2

Ps.37:14-28

8-5-2020

Openbaring 21:1-8

Ps. 37:6

Ps.37:29-40


Week 16

1e week ná Pasen…

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

2e Paasdag

 

 

 

14-4-2020

Psalm 118

Ps. 118:1,2

1Korinthe 15:1-11

15-4-2020

Johannes 20:1-10

Ps. 32:2,3

1Korinthe 15:12-20

16-4-2020

Joh. 20:30-31; Joh. 21:1-14

Ps. 89:7

1Korinthe 15:21-26

17-4-2020

Hebr.9:24-28; Hebr.10:19-23

Ps. 25:2

1Korinthe 15:27-34


Week 15

De weg naar Golgotha…

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

6-4-2020

Jesaja 53

Ps. 22:1

Mattheüs 26:47-56

7-4-2020

Johannes 16:19-33

Ps. 22:3

Mattheüs 26:57-68

8-4-2020

Johannes 17

Ps. 69:7

Mattheüs 26:69-75

9-4-2020

Johannes 18:1-12

Ps. 69:1

Mattheüs 27:1-9

10-4-2020

Markus 15:20-39

Ps. 32:5 en 6

Mattheüs 27:57-66


Week 14

De coronastorm, God regeert en Jezus als Medicijnmeester

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

30-3-2020

Handelingen 27:1-15

Ps. 107:13

2 Korinthe 10:10-18

31-3-2020

Handelingen 27:14-32

Ps. 107:15, 16

2 Korinthe 11:1-7

1-4-2020

Psalm 93

Ps. 93

2 Korinthe 11:8-15

2-4-2020

Leviticus 13:1-8 en 44-46

Ps. 107:20

2 Korinthe 11:16-25

3-4-2020

Lukas 5:12-16

Ps. 107:21, 22

2 Korinthe 11:26-33


Week 13

Coronavirus en onze Beschermer

Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

23-3-2020

Psalm 46

Ps. 46:1

2 Korinthe 8:1-15

24-3-2020

Ps. 46:2, 1 Samuël 22:1-2

Ps. 46:4

2 Korinthe 8:16-24

25-3-2020

Ps. 46:2, Exodus 15:1-13

Ps. 105:20, 21

2 Korinthe 9:1-5

26-3-2020

Ps. 46:2, Ps. 33:11-22

Ps. 33:7, 8

2 Korinthe 9:6-15

27-3-2020

Mattheüs 8:23-27

Ps. 33:10

2 Korinthe 10:1-9


Week 12

Dina…, Jakob onderweg naar huis…

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

16-3-2020

Genesis 34:15-31

Ps. 68:1

2 Korinthe 3:1-11

17-3-2020

Genesis 35:1-15

Ps.101:2, 3, 4

2 Korinthe 3:12-18

18-3-2020

Genesis 35:16-29

Ps.105:6

2 Korinthe 4:1-6

19-3-2020

Genesis 36:1-14 of Ps.1

Ps. 60:5

2 Korinthe 4:7-18

20-3-2020

Genesis 37:1-11

Ps.119:5

2 Korinthe 5:1-10


Week 11

Biddagweek

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

9-3-2020

Lukas 11:1-13

Ps. 77:7

2 Korinthe 1:1-11

10-3-2020

Mattheüs 6:24-34

Ps. 4:1

2 Korinthe 1:12-22

11-3-2020 *

Mattheüs 6:5-15

Ps. 4:3

2 Korinthe 1:23 - 2:1-4

12-3-2020

Psalm 4

Ps. 4:4

2 Korinthe 2:5-11

13-3-2020

Filippenzen 4:1-9

Ps. 86:6

2 Korinthe 2:12-17

* Biddag


Week 10

Jakob, Laban en Ezau...

Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

2-3-2020

Genesis 31:43-55

Ps. 146:3

Filippenzen 3:1-7

3-3-2020

Genesis 32:1-23

Ps. 146:4

Filippenzen 3:8-16

4-3-2020

Genesis 32:24-32

Ps. 138:4

Filippenzen 3:17-21

5-3-2020

Genesis 33

Ps. 133

Filippenzen 4:1-9

6-3-2020

Genesis 34:1-17

Ps. 119:5

Filippenzen 4:10-23


Week 8

Het jaar 2020

Jakob en Laban... Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

17-2-2020

Genesis 29:21-35

Ps. 127:3

Filippenzen 1:19-26

18-2-2020

Genesis 30:1-24

Ps. 127:4 en 5

Filippenzen 1:27-30

19-2-2020

Genesis 30:25-43

Ps. 128:2

Filippenzen 2:1-11

20-2-2020

Genesis 31:1-21

Ps. 66:8

Filippenzen 2:12-18

21-2-2020

Genesis 31:22-42

Ps. 35:4

Filippenzen 2:19-30

 

Week 7

Het jaar 2020

Jakob en Ezau...

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

10-2-2020

Gen. 27:1-5, Hebr. 12:14-17

Ps. 25:4

Esther 9:20-25

11-2-2020

Genesis 27:6-29

Ps. 25:6

Esther 9:26-32

12-2-2020

Genesis 27:30-46

Ps. 27:6

Esther 10

13-2-2020

Genesis 28

Ps. 121:1

Filippenzen 1:1-11

14-2-2020

Genesis 29:1-20

Ps.113:5

Filippenzen 1:12-18


Week 6

Het jaar 2020

Van Abraham, Izak tot Jakob en Ezau...

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

03-02-2020

Genesis 25:1-18

Ps. 89:19

Esther 8:1- 6

04-02-2020

Genesis 25:19-34

Ps. 26:2

Esther 8:7-12

05-02-2020

Genesis 26:1-11

Ps. 33:7

Esther 8:13-17

06-02-2020

Genesis 26:12-25

Ps. 33:9

Esther 9:1-12

07-02-2020

Genesis 26:26-35

Morgenzang 7

Esther 9:13-19


Week 5

Het jaar 2020

Zoektocht naar een partner...

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

27-1-2020

Genesis 24:1 - 9

Ps.73:12

Esther 5:1-6

28-1-2020

Genesis 24:10-27

Ps. 31:1

Esther 5:7-14

29-1-2020

Genesis 24:28-49

Ps. 32:4

Esther 6:1-6

30-1-2020

Genesis 24:50-58

Ps. 62:1

Esther 6:7-14

31-1-2020

Genesis 24:59-67

Ps. 34:2

Esther 7


Week 4

Het jaar 2020

Abraham, Izak en Ismaël

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

20-1-2020

Genesis 20

Ps. 24:2

Esther 2:15-23

21-1-2020

Genesis 21:1-13

Ps. 119:37

Esther 3:1-9

22-1-2020

Genesis 21:14-34

Ps. 22:5

Esther 3:10-15

23-1-2020

Genesis 22

Ps. 139:14

Esther 4:1-8

24-1-2020

Genesis 23

Ps. 89:19

Esther 4:9-17

 

Week 3

Het jaar 2020

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

13-1-2020

Genesis 2:18-25

Ps. 33:6

Esther 1:1-8

14-1-2020

Spreuken 5

Ps. 86:6

Esther 1:9-15

15-1-2020

Genesis 19:29-38

Ps. 2:2

Esther 1:16-22

16-1-2020

1 Korinthe 6:9-20

Ps. 73:14

Esther 2:1-7

17-1-2020

Leviticus 18:19-30

Ps. 54:3

Esther 2:8-14

 

Week 2

Het jaar 2020

Een nieuw begin…

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

6-1-2020

Jaaropening

 

 

7-1-2020

Numeri 6:24-26

Ps. 128:1

Psalm 119:9-16

8-1-2020

Deuteronomium 23:21-23, Prediker 5:1-6

Ps. 119:57

Psalm 1

9-1-2020

Titus 3

Ps. 17:3

Psalm 33

10-1-2020

Hebreeën 12:14-29

Ps. 108:1

Psalm 108


Week 51

De Verlosser komt!

(Komst en verwachtend uitzien naar…)

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

16-12-2019

Deuteronomium 18:15-22

Ps. 89:9

Lukas 2:8-21

17-12-2019

Jesaja 8:20-23 en 9:1

Ps. 66:5

Joh. 1:1-9

18-12-2019

Jesaja 9:1-6

Ps.119:53

Joh. 1:10-18

19-12-2019

Jesaja 11:1-10

Ps. 72:10

Joh. 1:19-28

20-12-2019

Lukas 2:1-21

Ere zij God

-


Week 50

De Verlosser komt!

(Wachten…, wachten op…, uitzien naar…)

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

9-12-2019

Genesis 49:1-2,18, 28-33

Ps. 130:3

Ruth 4:7-12

10-12-2019

Lukas 2:25-38

Lofzang van Simeon

Ruth 4:13-22

11-12-2019

Micha 7:1-9 en 18-20

Ps. 130:4

Joh.1:1-9

12-12-2019

Jesaja 25

Ps. 57:1

Joh.1:10-18

13-12-2019

Lukas 15:11-24

Ps. 56:6

Joh.1:19-28


Week 49

De Bijbel heeft een Boodschap voor jou!

(Sodom/Gomorra gestraft…)

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

2-12-2019

Genesis 19:1-9

Ps. 11:3 of 6:1

Ruth 2:13-19

3-12-2019

Gen. 19:10-14, 2 Petr. 2:7-10

Ps. 34:8

Ruth 2:20-23

4-12-2019

Genesis 19:15-22

Ps. 35:4

Ruth 3:1-7

5-12-2019

Genesis 19:23-29

Ps. 83:8

Ruth 3:8-18

6-12-2019

Lukas 17:20-37

Ps. 90:7

Ruth 4:1-6


Week 48

Dankdagweek

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

25-11-2019

Psalm 104:1-15

Ps. 104:1

Ruth 1:1-9

26-11-2019

Psalm 104:16-35

Ps. 104:17-18

Ruth 1:10-18

27-11-2019

2 Korinthe 9:6-15

Ps. 106:26

Ruth 1:19-22

28-11-2019

Psalm 112

Ps. 112:5

Ruth 2:1-7

29-11-2019

Jesaja 12

Ps. 113:4

Ruth 2:8-13


Week 47

De Bijbel heeft een Boodschap voor jou!

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

18-11-2019

Genesis 17:9-17

Ps. 105:4

Titus 2:11-15

19-11-2019

Genesis 17:17-27

Ps. 68:2

Titus 3:1-7

20-11-2019

Genesis 18:1-15

Ps. 139:1

Titus 3:8-15

21-11-2019

Genesis 18:16-22

Ps.139:2

Filemon 1:1-13

22-11-2019

Genesis 18:23-33

Ps. 27:5

Filemon 1:14-25

 

 

Week 46

(Week van het Leven)

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

11-11-2019

1 Koningen 12:1-19

Ps. 139:13

Romeinen 16:17-20

12-10-2019

Numeri 16:1-15 en 31-35

Ps. 73:10

Romeinen 16:21-27

13-10-2019

Psalm 139

Ps. 139:9

Titus 1:1-9

14-10-2019

Psalm 8

Ps. 8:1 en 2

Titus 1:10-16

15-11-2019

Ezechiël 47:1-12

Ps. 65:7

Titus 2:1-10

 

 

Week 45

De Bijbel heeft een Boodschap voor jou!

(Gezinsperikelen…)

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

04-11-2019

Genesis 15:6-21

Ps. 84:6

Romeinen 15:1-7

05-11-2019

Genesis 16:1-6

Ps. 32:5

Romeinen 15:8-13

06-11-2019

Genesis 16:7-16

Ps. 32:3,6

Romeinen 15:14-22

07-11-2019

Efeze 5:15-22 en 6:1-9

Ps. 19:6

Romeinen 15:23-33

08-11-2019

Genesis 17:1-8

Ps. 25:7

Romeinen 16:1-16


Week 44

De Bijbel heeft een Boodschap voor jou!

(Kiezen… en Als God voor ons is…)

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

28-10-2019

Genesis 13:5-11

Ps. 38:6

Romeinen 12:9-21

29-10-2019

Genesis 13:12-18

Ps. 143:10

Romeinen 13:1-7

30-10-2019

Genesis 14:1-12

Ps.140:2 en 7

Romeinen 13:8-14

31-10-2019

Genesis 14:13-24

Ps. 144:1

Romeinen 14:1-12

01-11-2019

Genesis 15:1-6

Ps. 105:5

Romeinen 14:13-23


Week 43

De Bijbel heeft een Boodschap voor jou!

(Van Ur tot Sodom)

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

21-10-2019

Genesis 11:(10-25), 26-32

Ps.128:2

Romeinen 11:1-10

22-10-2019

Genesis 12:1-9

Ps. 89:7

Romeinen 11:11-18

23-10-2019

Genesis 12:10-20

Ps. 56:2

Romeinen 11:19-24

24-10-2019

Rom. 4:17-25 , Hebr.11:8-10

Ps. 56:4/5

Romeinen 11:25-36

25-10-2019

Genesis 13:1-4

Ps. 3:3

Romeinen 12:1-8


Week 41

De Bijbel heeft een Boodschap voor jou!

(Van Noach-Babel, spraakverwarring)

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

07-10-2019

Genesis 9:1-7

10 Geb.:7

Romeinen 9:21-29

08-10-2019

Genesis 9:8-17

Ps. 36:2

Romeinen 9:30-33

09-10-2019

Genesis 9:18-29

10 Geb.:6

                         Romeinen 10:1-8

10-10-2019

Genesis 10

Ps. 113:2-3

Romeinen 10:9-15

11-10-2019

Genesis 11:1-9

Ps. 87:2-3

Romeinen 10:16-21


Week 40

De Bijbel heeft een Boodschap voor jou!

(Noach en de zondvloed)

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

30-09-2019

Genesis 7:1-16

Ps. 21:8, 9

Romeinen 8:18-27

01-10-2019

Genesis 7:17-24

Ps. 32:3

Romeinen 8:28-39

02-10-2019

Mattheüs 24:35-44

Ps. 32:5, 6

Romeinen 9:1-5

03-10-2019

Genesis 8:1-14

Ps. 36:2

Romeinen 9:6-14

04-10-2019

Genesis 8:15- 22

Ps. 36:3

Romeinen 9:15-20


Week 39

De Bijbel heeft een Boodschap voor jou!

(Van Adam tot en met Noach)

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

23-09-2019

Genesis 5:1-17

Ps. 51:3

Romeinen 7:1-6

24-09-2019

Genesis 5:18-31

Ps. 1:1

Romeinen 7:7-13

25-09-2019

Hebr. 11:1-6

Ps. 25:7

Romeinen 7:14-26

26-09-2019

Genesis 6:1-8

Ps. 90:5

Romeinen 8:1-8

27-09-2019

Genesis 6:9-22

Ps. 91:1

Romeinen 8:9-17


Week 38

De Bijbel heeft een Boodschap voor jou!

(ellende)

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

16-09-2019

Gen. 3:16-21

Ps. 68:1

Romeinen 6:1-5

17-09-2019

Gen. 3:22-24

Ps. 60:1

Romeinen 6:6-10

18-09-2019

Gen. 4:1-7

Ps. 49:4

Romeinen 6:11-14

19-09-2019

Gen. 4:8-16

Ps. 49:5

Romeinen 6:15-18

20-09-2019

Gen. 4:17-26

Ps. 17:7-8

Romeinen 6:19-23


Week 37

De Bijbel heeft een Boodschap voor jou!

 (Het werk- en genadeverbond, het proefgebod, het kwaad…)

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

09-09-2019

Genesis 2:15-17

Ps. 103:5

Romeinen 4:19-25

10-09-2019

Genesis 2:15-17, 3:1-5

Ps. 103:6

Romeinen 5:1-5

11-09-2019

Genesis 3:6-8

Ps. 51:2

Romeinen 5:6-11

12-09-2019

Genesis 3:7-9, Joh. 8:42-47

Ps. 51:3

Romeinen 5:12-16

13-09-2019

Genesis 3:10-15

Ps. 103:2

Romeinen 5:17-21


Week 36 

De Bijbel heeft een Boodschap voor jou!

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

02-09-2019

Genesis 2:4-15

Ps. 135:3

Romeinen 3:21-26

03-09-2019

Genesis 2:15-25

Ps. 36:2

Romeinen 3:27-31

04-09-2019

Gen. 2:16-17, Openb. 22:1-5

Ps. 33:5

                     Romeinen 4:1-8

05-09-2019

Genesis 2:18-25

Ps. 33:7

Romeinen 4:9-12

06-09-2019

Gen.1:27, Spr.31:10-12, 29-31

Ps. 8:4, 6

Romeinen 4:13-18

 

Week 35

De Bijbel heeft een Boodschap voor jou!

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

26-08-2019

Genesis 2:1-3

Ps. 136:5, 6, 26

Romeinen 2:12-16

27-08-2019

Exodus 20:8-11

10 Geb.:5

Romeinen 2:17-24

28-08-2019

Lukas 13:10-17

Ps. 92:1

Romeinen 2:25-29

29-08-2019

Matth. 12:1-8

Ps. 92:7

Romeinen 3:1-8

30-08-2019

Mark. 6:30-32, Matth.11:28-30

Ps. 84:5

Romeinen 3:9-20

 

Week 34

De Bijbel heeft een Boodschap voor jou!

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

19-08-2019

 

 

 

20-08-2019

Psalm 127

Ps. 127:1

Romeinen 1:1-15

21-08-2019

Jesaja 40:1-11

Ps. 143:10

Romeinen 1:16-24

22-08-2019

Genesis 1:26-31

Ps. 19:1

Romeinen 1:25-32

23-08-2019

Genesis 1:1-13

Ps. 19:2

Romeinen 2:1-11


In de middag hopen we in korte stukjes de brief aan de Romeinen door te lezen.

De Bijbel heeft een Boodschap voor jou!

Week 36 (machtige, prachtige Schepping)

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

02-09-2019

Genesis 2:4-15

Ps. 135:3

Romeinen 3:21-26

03-09-2019

Genesis 2:15-25

Ps. 36:2

Romeinen 3:27-31

04-09-2019

Gen. 2:16-17, Openb. 22:1-5

Ps. 33:5

Romeinen 4:1-8

05-09-2019

Genesis 2:18-25

Ps. 33:7

Romeinen 4:9-12

06-09-2019

Gen.1:27, Spr.31:10-12, 29-31

Ps. 8:4, 6

Romeinen 4:13-18

MAANDAG Genesis 2:4-15 (God stelt de mens in het paradijs…) vers 8

 

Het jaar 2020

Week 12 - Dina…, Jakob onderweg naar huis…

 

Datum

Morgen

Psalm

Middagpauze

16-3-2020

Genesis 34:15-31

Ps. 68:1

2 Korinthe 3:1-11

17-3-2020

Genesis 35:1-15

Ps.101:2, 3, 4

2 Korinthe 3:12-18

18-3-2020

Genesis 35:16-29

Ps.105:6

2 Korinthe 4:1-6

19-3-2020

Genesis 36:1-14 of Ps.1

Ps. 60:5

2 Korinthe 4:7-18

20-3-2020

Genesis 37:1-11

Ps.119:5

2 Korinthe 5:1-10