Goes Klein Frankrijk

Wat gebeurt er in klas 2 stream 3?

Van klas 2 naar klas 3

Je zit nu in een klas waarin de blik gericht is op een vervolg in de basisberoepsgerichte leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. In dit schooljaar vinden allerlei activiteiten plaats die jou en je ouders helpen in het verhelderen van de keuzemogelijkheden.

Augustus – november

In de eerste maanden van het jaar informeren de mentoren de docenten van hun klas over de leerlingen in hun klas. Zij maken voor de zorgleerlingen in samenspraak met zorg­coör­di­nator, ambulant begeleider, ouders en leerling een begeleidingsplan. Het doel is een positieve start in klas 2 voor alle leerlingen.

In dezelfde periode heeft de mentor een gesprek met elke leerling, waarin welbevinden, prestaties, persoonlijke ontwik­keling en mogelijke vervolgweg in klas 3 aan de orde komen.

De mentor  informeert de leerlingen klassikaal over de mogelijke vervolgweg in klas 3, de consequenties van hun keuze en de benodigde scorepunten en leerlingkenmerken voor vmbo-basis en vmbo-kader.

In november wordt ook een voorlichtingsavond met de ouders van klas 2 georganiseerd over de mogelijke vervolgweg in klas 3, de consequenties daarvan en de benodigde scorepunten. Ook wordt in november van de leerlingen, in overleg met de ouders, een keuze gevraagd tussen C&D en TNK.

December - maart

In december zullen we je vragen een voorlopige keuze voor klas 3 te maken: ga je verder in de basisberoepsgerichte leerweg of in de kaderberoepsgerichte leerweg. Ook willen we graag weten welk profiel het beste bij je past.

Op locatie Krabbendijke Kerkpolder worden 4 profielen aangeboden:

  • BWI - bouwen, wonen & interieur (voorheen bouwtechniek)
  • PIE - produceren, installeren & energie (voorheen metaaltechniek en instalektro)
  • E&O - economie & ondernemen (voorheen handel & verkoop)
  • Z&W - zorg & welzijn

Deze zaken komen op de genoemde voorlichtingsavond in november uitgebreid aan de orde.

Om je te laten kennismaken met de mogelijkheden die straks op je weg komen, brengen we een aantal malen een bezoek aan locatie Kerkpolder. Daar kun je zien wat de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo precies inhouden. Ook bezoeken we bedrijven in Goes tijdens de zogenoemde BTZ-dagen.


Tijdens de eerste rapportenvergadering in december worden je resultaten besproken op grond van een overzicht van basisschoolgegevens, rapportscores, testresultaten en observaties van de leerling in de les. Deze vergadering gaat dan na welk niveau het beste bij je past

In december organiseert het Calvijn College een contactavond; ouders krijgen dan de gelegenheid om (maximaal drie) docenten te spreken over je functioneren. Eventuele knelpunten kunnen dan besproken worden.

In de periode januari-maart heeft de mentor opnieuw een mentorgesprek met elke leerling, waarin welbevinden, prestaties, persoonlijke ontwik­keling en mogelijke vervolgweg in klas 3 aan de orde komen.


In maart zal worden gevraagd welke keuze je wil maken bij het vak praktijk. Bij het vak C&D is er dan een keuzemogelijkheid tussen E&O en ZW. Bij het vak TNK kan de keuze gemaakt worden tussen BWI  en PIE. Dit om de aansluiting met de Kerkpolder zo goed mogelijk te laten verlopen.


Tijdens de rapportenvergadering bij het tweede rapport, eind maart, doet de docentenvergadering op grond van een over­zicht van alle gegevens een uitspraak over je prestaties in relatie tot je niveau en brengt een definitief advies uit richting jou en je ouders voor je vervolgweg in klas 3.

Ouders krijgen tijdens een contactavond over dit rapport de gelegenheid om (maximaal drie) docenten te spreken over je functioneren. Eventuele knelpunten kunnen dan besproken worden.

April – juli

We vragen na de uitreiking van het tweede rapport van de ouders een ondertekende definitieve keuze voor klas 3. Ook wordt gevraagd om de keuze in Zermelo aan te geven. Van deze keuze kan alleen afgeweken worden als je door de scorepunten op het overgangs­rapport in een andere zone (overgaan, bespreken, doubleren) terechtkomt of de laatste maanden van het schooljaar heel anders dan voorheen gaat functioneren.

Tijdens de overgangsvergadering in juli beslist de docentenvergadering of je kunt overgaan naar de vervolgweg van de definitieve keuze. Er kan alleen van het april-advies worden afgeweken als je in een andere zone bent terechtgekomen of de laatste maanden van het schooljaar heel anders dan voorheen bent gaan functioneren. De overgangsrichtlijnen gelden hier als de norm.

Overgangscriteria

De kaderberoepsgerichte leerweg leidt je op voor niveau 3 of niveau 4 in het mbo. Daarom is het nodig dat, wanneer je deze leerweg wilt gaan volgen, in klas 2 voldoende pluspunten hebt op je rapport. Ook moet je dan laten zien dat je meer aan kunt dan de basisberoepsgerichte leerweg.

In de digitale schoolgids staat een tabel waarin is weergegeven dat wanneer je nu twaalf vakken volgt, je vanaf een score van + 6 het recht hebt om besproken te worden op de rapportenvergadering voor de kaderberoepsgerichte leerweg. Er wordt dan zeker gekeken naar leerlingkenmerken om te zien of je de kaderberoepsgerichte leerweg kunt gaan volgen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je erg zelfstandig bent, inzicht hebt en er voor wilt gaan. Jij en je ouders vernemen dit dan in april via het advies dat bij het tweede rapport gevoegd wordt.