Locatie

Vwo (atheneum en gymnasium) wordt alleen aangeboden op locatie Goes Klein Frankrijk.

Biologieles op locatie Goes Klein Frankrijk. Leerling kijkt in een microscoop.

Verschil atheneum en gymnasium

Het tussen atheneum en gymnasium is dat bij gymnasium de klassieke ta(a)l(en) onderdeel van het pakket zijn en bij atheneum niet. Daarnaast is er binnen gymnasium (meer) aandacht voor de klassieke cultuur. Tot en met klas 3 zitten de gymnasiumleerlingen als groep bij elkaar, vanaf klas 4 zitten gymnasium en atheneumleerlingen bij de meeste vakken door elkaar heen.

 

Atheneum

Atheneum duurt zes jaar. Leerlingen ontwikkelen in deze leerweg een zelfstandige werkhouding en verwerken de lesstof in een behoorlijk tempo. In klas 3 kiezen ze een profiel (vakkenpakket). Verplicht onderdeel daarvan is een wiskundevorm en een tweede moderne vreemde taal.

Gymnasium

Gymnasium duurt ook zes jaar. Deze opleiding is gericht op een brede klassieke en intellectuele vorming met een uitdagend lesprogramma. In de eerste drie leerjaren verschilt het lesprogramma van stream 1 havo/vwo en atheneum. Dat blijkt uit:

  • lessen en toetsen op vwo- in plaats van havo/vwo-niveau in klas 1 en 2;
  • Latijn vanaf klas 1 en Grieks vanaf klas 2;
  • een variant van onderzoek & ontwerp in de onderbouw (ge├»ntegreerd in het vak natuurkunde);
  • extra en vaak uitdagender onderwerpen die in de lessen aan de orde komen.

 

Ook op het gymnasium kiezen leerlingen in klas 3 een vakkenpakket. Voor een gymnasiumdiploma is het verplicht om examen te doen in Latijn en/of Grieks. Het Calvijn College biedt alleen Latijn aan als examenvak. Verder gelden dezelfde eisen en mogelijkheden als voor het atheneum.

 

Vervolgopleiding

Vwo-leerlingen kunnen na het behalen van hun diploma doorstromen naar de universiteit.

 

Meer informatie