Locatie

Havo wordt de eerste twee leerjaren aangeboden op locatie Goes Klein Frankrijk, Krabbendijke Appelstraat, Middelburg en Tholen. Vanaf leerjaar 3 gaat de leerling naar locatie Goes Klein Frankrijk.

 

Programma

De havo duurt vijf jaar. Bij deze leerweg krijgt de leerling grotere hoeveelheden lesstof dan op het vmbo. In klas 3 kiezen havo-leerlingen een profiel (vakkenpakket), waarmee ze zich voorbereiden op het hoger beroepsonderwijs.

 

Vakhavo

Voor havisten met een praktische inslag bieden we ‘vakhavo’ aan. Het programma is verrijkt met een dag in de week praktijk: in de onderbouw op school, in de bovenbouw voornamelijk in een bedrijf. De reguliere havovakken worden aangeboden in vier dagen per week en zoveel mogelijk afgestemd op het praktijkprogramma. Zo wordt de vakhavist opgeleid tot een kansrijke toekomstige hbo-student.

Lees meer

Vervolgopleiding

Havo-leerlingen kunnen na het behalen van hun diploma doorstromen naar het hbo of naar vwo-5 (meer info: folder overstap). Na havo-3 kunnen leerlingen ook overstappen naar het mbo.