Locatie

Atheneum (vwo) wordt alleen aangeboden op locatie Goes Klein Frankrijk.

 

Programma

Atheneum duurt zes jaar. Leerlingen ontwikkelen in deze leerweg een zelfstandige werkhouding en leren lesstof in een hoog tempo te verwerken. In klas 3 kiezen ze een profiel (vakkenpakket). Verplicht onderdeel daarvan is een wiskundevorm en een tweede moderne vreemde taal.

 

Vervolgopleiding

Atheneumleerlingen kunnen na het behalen van hun diploma doorstromen naar de universiteit.