Voor wie?

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die gebaat zijn bij praktisch onderwijs in kleine groepen. De meeste leerlingen komen uit het speciaal onderwijs, maar er zijn ook leerlingen die van de reguliere basisschool komen. Deze leerlingen hebben over het algemeen moeite het verwerven van kennis, inzichten en schoolse vaardigheden, waardoor ze op het regulier voortgezet onderwijs onvoldoende geholpen kunnen worden. Ook de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van deze leerlingen loopt soms anders, waardoor er moeite is om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten.

Toelating

Scores van leerachterstanden, cognitieve capaciteiten en sociaal-emotioneel functioneren bepalen of leerlingen worden toegelaten tot deze vorm van onderwijs.

Leerling krijgt begeleiding van docent op locatie Krabbendijke Appelstraat

Maatwerk

Elke leerling krijgt een individueel ontwikkelingsplan, met daarin beschreven bij welke begeleiding en welk onderwijs hij of zij gebaat is. Daarbij wordt sterk gekeken naar wat de individuele leerling nodig heeft om straks in de maatschappij te kunnen functioneren. Tijdens stages leren leerlingen beroepsvaardigheden.

Lees meer

Vervolgopleiding

De leerlingen werken in vijf jaar toe naar het diploma praktijkonderwijs. Voor leerlingen die na het praktijkonderwijs doorstromen naar een vervolgopleiding mbo-niveau 2 kunnen we als school een route voor het behalen van een diploma mbo-niveau 1 aanbieden. Leerlingen kunnen tot hun 18e levensjaar praktijkonderwijs volgen.

Via scholing en stage proberen we een arbeidsplaats te verwerven voor de leerlingen. De school, en eventueel een jobcoachingsorganisatie, begeleidt leerlingen en helpt ouders bij de overstap van school naar werk of een andere voorziening. Tot twee jaar na plaatsing op de arbeidsmarkt kunnen we leerlingen begeleiden.

logo's participatieprojecten praktijkonderwijs

ZSM, ESF en REACT-EU

Als school werken we binnen de Zeeuwse Stichting Maatwerk (ZSM) samen met andere Zeeuwse scholen voor praktijkonderwijs. Het doel hiervan is om ons onderwijs te verbeteren en samen te zoeken naar geschikte arbeidsplaatsen voor leerlingen. Ook onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF+) en vanuit REACT-EU. Deze subsidies worden op school ingezet bij activiteiten om de stap naar arbeid en vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen.

Meer informatie

Meer weten over het praktijkonderwijs, de toelatingseisen en aanmelding?
Bekijk de infogids en stagegids of neem contact op met de teamleider praktijkonderwijs A. Trouwborst.