Locatie

De eerste twee leerjaren wordt vmbo aangeboden op locatie Goes Noordhoeklaan, Krabbendijke Appelstraat, Middelburg of Tholen.

Vanaf klas 3 gaan vmbo-bb/bk leerlingen naar locatie Krabbendijke Kerkpolder. Daar kiezen ze één van de vier beroepsgerichte afdelingen:

  • bouwen, wonen & interieur;
  • produceren, installeren & energie;
  • zorg & welzijn;
  • economie & ondernemen.

 

Verschil kader en basis

In de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) volgen leerlingen meer uren per week beroepsgerichte vakken dan bij vmbo-tl+. In de basisberoepsgerichte leerweg (bb) zijn de programma’s eenvoudiger dan in de kaderberoepsgerichte leerweg en is het onderwijs zoveel mogelijk praktisch en concreet.

Pre-mbo-traject

Als de theoretische vakken een blokkade vormen voor het behalen van het diploma kunnen leerlingen vanaf klas 4 een pre-mbo-traject volgen. Dat is een praktijkgerichte niveau 1-opleiding die de leerlingen voorbereidt op een niveau 2-opleiding. Twee dagen per week volgt de leerling dan lessen op school, de overige dagen leert hij of zij bij een bedrijf of instelling.

 

Vervolgopleiding

Alle vmbo-leerlingen kunnen na het behalen van hun diploma doorstromen naar het mbo. Kaderberoepsgerichte- en vmbo tl+ leerlingen stromen meestal door naar beroepsopleidende leerwegen in het mbo en middenkaderopleidingen op niveau 4. Leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg stromen meestal door naar mbo niveau 2.

 

Meer informatie