Goes Klein Frankrijk

Havo

Leerlingen die het havo volgen, worden in principe opgeleid voor een vervolgstudie in het hbo (hoger beroepsonderwijs). De meesten van onze havoleerlingen maken ook daadwerkelijk die stap.

 

Denk hierbij aan opleidingen tot leraar basisonderwijs, maatschappelijk werker, verloskundige, administrateur, uitvoerder weg- en waterbouw, enzovoort. Deze hbo-opleidingen combineren de ontwikkeling van theoretische kennis direct met concrete praktijktoepassingen. Met hun kennis en kwaliteiten zijn deze leerlingen na hun studie in staat zeer zelfstandig te werken binnen hun vakgebied. Ook kunnen zij sturend en leidinggevend bezig zijn in hun werk. Op basis van bestaande kennis, die ze opgedaan hebben tijdens hun studie en voortdurend verder ontwikkelen, zijn ze vooral probleemoplossend bezig.

De havoleerling die tegen het leidinggeven opziet en liever onder leiding van anderen werkt, kiest eerder voor een vervolgopleiding in het mbo. Deze opleiding is minder theoretisch en ligt leerlingen die meer doener zijn, beter.

Om toegelaten te worden tot een vervolgopleiding, moet een leerling vaak een bij die vervolgopleiding passend profiel gevolgd hebben. Soms wordt in het kader van toegangseisen volstaan met één of enkele vakken. De LOB-lessen in klas 3 besteden hier uitgebreid aandacht aan. Eind klas 3 kiest een havoleerling zijn profiel.