Wat is vakhavo (havo-PGP)?

De vakhavo sluit aan bij de behoefte van havisten om praktisch bezig te zijn en de relevantie te zien van wat ze leren en waar de focus ligt bij techniek. Naast de reguliere havovakken ontvangen deze leerlingen een dag in de week praktijk in plaats van het vak NLT (Natuur, Leven en Techniek). 

Het succes van de vakhavo heeft mede geresulteerd in de ontwikkeling van een landelijk Praktijk Gericht Programma (PGP) voor de havo, dat vanaf 2025 in de plaats komt van onze vakhavo Techniek en daarmee ook groeit naar meerdere sectoren in de vorm van havo-P(raktijk). 

  • Binnen NG en NTprofiel kunnen leerlingen kiezen voor Technologie (PGP-T).
  • Binnen CM en EMprofiel kunnen leerlingen kiezen voor Maatschappij (PGP-M) met de richting Economie of Educatie.

 

Havo-PGP omvat een dagdeel in klas 4 en een volle stagedag in klas 5, waar ook het grootste deel van het examenprogramma getoetst wordt.

leerling die in camera kijkt

Voor wie is havo-PGP?

Op de havo zitten nogal wat leerlingen die veel in hun mars hebben, maar zich minder aangesproken voelen door alleen theoretisch onderwijs. Het zijn doeners, die opbloeien als ze ook kunnen leren in de praktijk. Door aan de havo een praktisch programma toe te voegen, willen we beter aansluiten bij het type leerling en hem motiveren voor zijn havo-opleiding.  

Verschil met vmbo 
In havo-PGP worden leerlingen aangesproken op havoniveau. Het praktijkprogramma bevat meer theoretische verdieping dan in praktijkprogramma’s van het vmbo. We geven veel aandacht aan het waarom van handelingen en keuzes. 

Opmaat naar HBO
Leerlingen op havo-PGP oriënteren zich breed. In de bovenbouw doen ze praktijkopdrachten maar het aantal beroepsvaardigheden blijft beperkt. Na havo-PGP zijn leerlingen nog niet geschikt voor de arbeidsmarkt. Het blijft de bedoeling dat ze verder leren op hbo-niveau. Het praktijkgerichte vak is juist een goede opmaat naar het HBO. 

 

Het programma

Het lesprogramma onderscheidt zich in drie uitgangspunten:  

  1. Stagegericht
  2. Beroepsgericht
  3. Kenniscomponent 


In havo-4 krijgen leerlingen een dagdeeltheorie- en praktijklessen die opdracht gestuurd zijn, waarmee we ze voorbereiden op een stage in havo-5. In havo 5 zijn ze een volle dag per week bezig bij een bedrijf, school, instelling of instituut om in de beroepspraktijk verder te leren. 
 

Contact

Meer informatie over havo-PGP? Neem dan contact op met de coördinator D.C. Paans via e-mail of telefoon: 0113-21 10 20.