Allround-/reboundvoorziening

Zie pagina allround-/reboundvoorziening.

Arrangement met externe organisaties

Voor slechtziende leerlingen, slechthorende of dove leerlingen, leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, leerlingen waarbij het communicatieve aspect van autisme op de voorgrond staat en leerlingen met epilepsie kan er extra ondersteuning worden aangevraagd bij Visio, BartimeĆ¼s, Auris of LWOE. Deze leerlingen kunnen dan afhankelijk van het toegekende arrangement meer of minder ambulante begeleiding ontvangen om met hun handicap in het reguliere onderwijs te kunnen functioneren.

Begeleiding externe leerlingen op identiteit

Als onze leerlingen om welke reden dan ook buiten de school onderwijs krijgen, dan kunnen ze ondersteuning krijgen van een ambulant begeleider op het punt van identiteit.

Praktijkonderwijs

Zie praktijkonderwijs (pro).