Docent en leerling hebben een gesprekje. Persoonlijke begeleiding en maatwerk zijn speerpunten op het Calvijn College

Allround

De allroundvoorziening is voor leerlingen die in het verleden verwezen werden naar het voortgezet speciaal onderwijs.

Hier doorlopen leerlingen met ernstige gedrags- of sociaal-emotionele problematiek een individueel onderwijs- en begeleidingsprogramma. Leerlingen komen pas in aanmerking voor dit traject als de integratiegroep of rebound onvoldoende ondersteuning bieden. In de allround staat het onderwijsprogramma niet meer voorop, maar de onderwijs- en zorgbehoefte van de individuele leerling. De mogelijkheid om terug te keren naar een reguliere klas blijft, de maar focus ligt op de zorgbehoefte van de leerling en een passende plaats in de maatschappij.

Verwijzing naar de allroundvoorziening verloopt via de centrale dienst leerlingenzorg (CDL).

Leerling krijgt persoonlijke begeleiding op het Calvijn College. Door mentor of ambulant begeleider.

Rebound

De reboundvoorziening is een tijdelijke opvang voor leerlingen met ernstige gedrags- of structuurproblemen en/of sociaal‐emotionele problemen, waarvoor begeleiding in de integratiegroep niet voldoende is. Verder is de rebound er voor leerlingen die een acuut probleem hebben als het gaat om veiligheid, als ze bijvoorbeeld een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen. Vanuit de rebound worden leerling teruggeplaatst onder begeleiding in de reguliere klas, met nazorg vanuit de voorziening.

Verwijzing naar de reboundvoorziening verloopt via de centrale dienst leerlingenzorg (CDL). Een reboundplaatsing is voor de duur van 13 weken, met maximaal één verlenging van 13 weken. De insteek is gedragsverandering, zodat de leerling na dit intensieve traject weer terug kan naar de reguliere klas.

Locaties

Op de locaties Krabbendijke Appelstraat en Krabbendijke Kerkpolder is er een allround-/reboundvoorziening voor leerlingen van alle locaties. Onderbouwleerlingen gaan naar locatie Krabbendijke Appelstraat, bovenbouwleerlingen naar locatie Krabbendijke Kerkpolder.

Alleen voor de bovenbouw havo/vwo is er geen voorziening, maar op locatie Goes Klein Frankrijk wordt in een kleine groep soortgelijke ondersteuning aangeboden.

 

Meer informatie

Bekijk de folder allround-/reboundvoorziening of neem voor vragen contact op met A. Trouwborst, teamleider allround-/rebound. Op de jaarlijkse open dag kunt u ook oriënteren bij de rebound/allround.