Zorgplicht passend onderwijs

Als een leerling toegelaten is, zijn wij verantwoordelijk voor een passende onderwijsplek. Dat is meestal op de dichtstbijzijnde locatie, maar soms ook op afdelingen die in Krabbendijke zijn gehuisvest. Als blijkt dat wij de noodzakelijke ondersteuning niet zelf kunnen bieden, wordt gezocht naar een alternatief buiten het Calvijn College. Bijvoorbeeld op een van de VSO-scholen uit de omgeving. De ouder(s)/verzorger(s), de basisschool en eventuele hulpverleners zijn betrokken bij het zoeken naar een oplossing.

 

Route hulpvraag

Alle hulpvragen over zorg komen terecht bij de zorgcoördinator op de locatie. Als er extra ondersteuning nodig is, legt de zorgcoördinator de vraag voor aan het begeleidingsteam van de locatie. Dit team bepaalt welke extra ondersteuning toegewezen wordt. Er wordt eerst goed geluisterd naar ouders en de vorige school voordat er een besluit wordt genomen.

Zorgcoördinatoren per locatie:

 

Voor locatie-overstijgende en algemene vragen over de mogelijkheden van ondersteuning kunt u contact opnemen met A. Heger, teamleider expertiseteam leerlingondersteuning.

 

Samenwerkingsverband

We participeren in RefSVO, een samenwerkingsverband waarin scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs samenwerken om de kwaliteit van de leerlingenzorg zo optimaal mogelijk te maken.

 

Meer informatie

Lees meer over het zorgaanbod in de schoolgids en in ons schoolondersteuningsprofiel.