Onderwijsaanbod

Havo

Havo-leerlingen zijn, vergeleken met vmbo-leerlingen, zelfstandiger, hun leertempo ligt op een hoger niveau en zij krijgen grotere hoeveelheden lesstof. Vanaf de bovenbouw werken zij in de Tweede Fase, waarbij ze meer eigen verantwoordelijkheden krijgen voor het plannen van hun studie.

 

Intelligente doeners met interesse voor techniek kunnen naar de vakhavo. Naast de gewone havo-vakken volgen ze een technisch praktijkprogramma op locatie Krabbendijke Kerkpolder. In de bovenbouw lopen ze stage in een bedrijf. De vakhavo bereidt voor op een (technische) vervolgopleiding op hbo-niveau.

 

Profielkeuze

Vóór 1 april moeten de leerlingen in havo-3 hun profiel (vakkenpakket) kiezen. De leerlingen krijgen in klas 3 keuzebegeleidingslessen. Tijdens deze lessen komt ook de profielkeuze ter sprake. Heeft een leerling eenmaal voor een profiel gekozen, dan zijn er binnen een profiel nog diverse keuzemogelijkheden.

 

Doorstroommogelijkheden na de havo

Leerlingen kunnen na de havo doorstromen naar het hbo. Na het derde leerjaar van de havo, dat aansluit op het onderwijs van stream 1 van de onderbouw, is er ook de mogelijkheid over te stappen naar het mbo.