Tholen

Schoolregels

Schoolregels

  1. Wij zijn op grond van de Bijbel respectvol richting anderen en de school.
  2. Wij bevinden ons op de plaats waar we volgens het lesrooster moeten zijn.
  3. Wij zien er eerbaar uit en dragen kleding die geen aanstoot geeft.
  4. Wij bieden anderen en onze mobiele telefoon rust in de les. Voor de smartphone geldt: thuis of in de kluis. De regels mediagebruik staan beschreven in bijlage 2
  5. Wij eten en drinken in de garderobe, in de aula of op het plein.

 

En verder in de schoolgids over:

  • Te laat komen en spijbelen
  • Verlof
  • Sponsorkind

 

Naast deze locatieregels zijn er schoolbrede regels.

Lees over de identiteit van de school.