Leerlingen lezen samen uit de Bijbel, we bieden reformatorisch onderwijs.

Helder in identiteit

De christelijke identiteit komt op tal van manieren tot uiting. Niet alleen tijdens dagopeningen, godsdienstlessen en themadagen komt het christelijk geloof ter sprake. Het doortrekt de school. Op allerlei plaatsen in de school gebruiken we werkwijzen en werkvormen gericht op de verbinding aan het Woord van God.

Lees meer
Docent geeft aardrijkskundeles op het Calvijn College, locatie Goes Noordhoeklaan.

Sterk in kwaliteit

Op het Calvijn College leveren we kwaliteit vanuit het hart, voor het hart. We willen de eer van de Heere bevorderen met onze school en dat stelt hoge eisen aan het onderwijs, die we alleen met Zijn hulp kunnen nastreven. We bieden kwalitatief goed onderwijs, gegeven door vakbekwame docenten, dat aansluit bij de mogelijkheden van leerlingen, hen uitdaagt tot ontwikkeling en leerlingen voorbereidt op vervolgonderwijs of een beroep.

Lees meer
Leerlingenzorg op het Calvijn College, persoonlijke begeleiding van docent aan leerling.

Zorg een prioriteit

We spannen ons tot het uiterste in om passend onderwijs te bieden voor elke leerling. Daarbij hebben we de volgende uitgangspunten:

  • Elke jongere uit de achterban is welkom (binnen de mogelijkheden).
  • We gunnen elke jongere groei van zijn gaven.
  • Ondersteuning vindt zo veel mogelijk plaats in de reguliere klas.
  • We staan samen rondom de leerling.
  • We zijn alert op het voorkomen van verzuim.
Lees meer