Tholen

Locatiekarakter

Locatie Tholen telt circa 300 leerlingen. Het is een echte regioschool waar vrijwel iedereen elkaar kent. Vergeet niet ook onze brochure te bekijken: Infogids nieuwe leerlingen.

Typerend voor de cultuur: positief, denken in kansen en mogelijkheden, creatief en vernieuwend, open en direct, dicht bij elkaar. 

 

De locatie legt een focus op het ontwikkelen van zelfstandigheid, op eigen verantwoordelijkheid van de leerling in het leerproces. Vanuit de gedachte dat de leerling eigen talenten en zwakke kanten ontdekt en doelgericht werkt aan de eigen schoolloopbaan. Het persoonlijk statuut en klassenstatuut spelen hierin een belangrijke rol. 

 

Ontwikkelen van zelfstandigheid


De locatie levert maatwerk in uitdaging én zorg. Leerlingen ervaren de school als veilig. De docent staat dicht bij de leerling. De school investeert in een ontspannen sfeer. 

 

Kernwaarden zijn eerlijk, betrouwbaar en aanspreekbaar. Deze gedragswaarden krijgen uiting in schoolregels en het persoonlijk statuut van de leerling.

Samengevat is het Calvijn College:

  • Helder in identiteit
  • Sterk in kwaliteit
  • Zorg een prioriteit


Lees meer over het schoolkarakter