Tholen

Locatiekarakter

Locatie Tholen telt ruim 270 leerlingen. Het is een echte regioschool waar vrijwel iedereen elkaar kent. Vergeet niet ook onze brochure te bekijken: Infogids nieuwe leerlingen.

Typerend voor de cultuur: positief, denken in kansen en mogelijkheden, creatief en vernieuwend, open en direct, dicht bij elkaar. 

 

De locatie legt een focus op het ontwikkelen van zelfstandigheid, op eigen verantwoordelijkheid van de leerling in het leerproces. We vinden het op school belangrijk dat jij je talenten en interesses verder kunt ontwikkelen. Dit kan in de les, maar ook daarbuiten. Daarom bieden wij je nog extra activiteiten/workshops aan, die je na schooltijd kunt volgen. Dit noemen we excelleren.

 

Veel ruimte voor talentontwikkeling


De locatie levert maatwerk in uitdaging én zorg. We zien deze aanpak bekroond in sterke onderwijsresultaten. Leerlingen ervaren de school als veilig. De docent staat dicht bij de leerling. De school investeert in een ontspannen sfeer. 

 

Kernwaarden zijn eerlijk, betrouwbaar en aanspreekbaar. Deze gedragswaarden krijgen uiting in schoolregels.

Samengevat is het Calvijn College:

  • Helder in identiteit
  • Sterk in kwaliteit
  • Zorg een prioriteit


Lees meer over het schoolkarakter