Middelburg

Uitgelicht

Open leercentrum 

De mediatheek van onze locatie is een leercentrum. Je mag hier in en uit lopen, maar – omdat er geleerd wordt – moet je fluisterstil zijn. Een lichte, vriendelijke ruimte met ruim dertig computers en vijfentwintig werkplekken. Je kunt hier in alle rust je huiswerk maken, aan een werkstuk of project werken of boeken lenen. Dat kan bijvoorbeeld in een Z-uur of tussenuur maar ook in de pauzes. Je kunt een eigen boekenaccount aanmaken. Zo kun je achter de computer op zoek naar een boek en het zelf reserveren of verlengen. Hier heb je je leerlingenpas bij nodig. In de pauze is het altijd erg druk en gezellig. Graag tot ziens in het OLC!

M.J. Moerdijk, mediathecaris


Toerusting en vorming 

Aansluitend op de mentorlessen in klas 1 en 2 krijg je in de bovenbouw themadagen. Het kan dan gaan over bijvoorbeeld waarden en normen, genotsmiddelen, moderne media en seksualiteit. Deze dagen helpen je in de voorbereiding op het staan in het maatschappij. Je wordt begeleid in het maken van Bijbels verantwoorde keuzes. Na de plenaire toespraak door een hoofdinleider kun je deelnemen aan verschillende workshops. Deze worden doorgaans verzorgd door externe deskundigen.

W.C.J. Goudzwaard, docent


Praktijkvak praktisch vmbo

Doen waar jij goed in bent! Dat kan bij het praktijkvak dat je krijgt in stream 3. Dit praktijkvak bestaat uit twee onderdelen: techniek en commercie & dienstverlening. Na een aantal basislessen aan het begin van het schooljaar, kun je binnen dit praktijkvak steeds aangeven bij welk onderdeel je de lessen wilt volgen. Je werkt aan je beroepsvaardigheden, zodat je een goed beeld krijgt van jezelf en waar je goed in bent. Tegelijkertijd bereid je je voor op de vervolgleerweg in klas 3.
In de loop van het schooljaar kun je bij techniek kiezen voor een project: schilderen, poppenhuis, schaalmodel maken, eigen breipriemen maken en daarna natuurlijk zelf je eigen sjaal breien! Bij commercie & dienstverlening ben je vooral bezig met de dingen uit je dagelijkse leven. Denk daarbij aan thema’s zoals de supermarkt, voeding, tuin ontwerpen, kleding, etc. Een paar keer per jaar hebben we een groot project over een actueel onderwerp. Alle vakken dragen hier hun steentje aan bij.
Het doel van dit alles is de theorie te koppelen aan praktische opdrachten en jou bewust te maken van je mogelijkheden. We vinden het belangrijk dat je kunt zien hoe je ontwikkelt, dus zetten we de resultaten in een duidelijk overzicht. Deze manier van werken stimuleert je enthousiasme en daarmee ook je werktempo. Het doet je met meer plezier naar school gaan.

Namens kernteam stream 3,
J.J.A. de Muijnck, docent


Dyslexiebegeleiding

“Mevrouw, ik begrijp echt niks van die ‘d’ en ‘t’ bij Nederlands.” Je mag in de dyslexiebegeleiding zelf aangeven wat lastig vindt en waar je hulp bij nodig hebt. We proberen dit voor je te vertalen in een doel. Heb je een dyslexieverklaring, dan kun je deze begeleiding krijgen. Het kan ook zijn dat je een soortgelijke begeleiding krijgt na de dyslexiescreening in klas 1. Het kan bijvoorbeeld ook nodig zijn om te kijken welke manier van woordjes leren het beste bij jou past of hoe je grammatica van Engels onder de knie kunt krijgen. Bij de dyslexiebegeleiding doe je ontdekkingen en kom je echt verder."

 

mw. J.E. de Visser
lwoo-/dyslexiebegeleider en dyslexiecoördinator