Leerlingen die vmbo-tl+ volgen, kunnen de hele schoolperiode in Middelburg blijven. Voor klas 3 en 4 van vmbo-bb en -kb kunnen zij terecht op de locatie Krabbendijke Kerkpolder. Voor havo en atheneum vanaf klas 3 en voor gymnasium vanaf klas 1 gaan leerlingen naar locatie Goes Klein Frankrijk.

Kaart van mogelijke routes van leerling in Calvijn College

Stream 1-3

Leerlingen kunnen bij ons in klas 1 en 2 terecht voor onderwijs op drie niveaus: stream 1, stream 2 en stream 3. Stream 1 krijgt les op havo-/atheneumniveau, stream 2 krijgt les op vmbo-k-tl-niveau (kaderberoepsgericht/theoretische leerweg) en stream 3 op vmbo-bb-niveau.

Lees meer

Praktisch vmbo in jaar 1 en 2

Binnen stream 3 krijg je in jaar 1 en 2 tien lesuren in de week beroepsgerichte praktijk: commercie & dienstverlening en techniek. Hiermee bereid je je voor op de profielkeuze.

Lees meer
Leerling steekt vinger op en heeft vraag

Vmbo-tl met een plus

De leerroute vmbo-tl+ is een breed opleidingstraject met zeven vakken, waaronder het beroepsgerichte vak dienstverlening & producten.

Lees meer

Vakhavo

De vakhavo is een havo-opleiding met praktijk. Je krijgt niet alleen de gebruikelijke vakken, maar ook één dag in de week een praktijkprogramma. De vakhavo begint in klas 2.

Lees meer
Docent staat voor boekenkast naast leerling en laat een boek zien

Excelleren

Voor leerlingen die de lesstof heel snel onder de knie hebben, hebben we plusprojecten. In een klein groepje of soms alleen, wordt gewerkt aan een project tijdens gewone lessen. De leerling mag dan een aantal lessen verzuimen (in overleg met de docenten) en aan het project werken. Er is een docent die regelmatig met betreffende leerlingen overleg heeft over hun project.

Keuzewerktijd

Op het rooster in klas 1 en 2 staat keuzewerktijd. Een deel daarvan wordt ingevuld met mentoraatslessen.

 

Stream 1

In stream 1 hebben we het vak science. In dat vak werken we aan projecten waarbij de leerling op een onderzoeksmatige manier leert denken, planmatig werken en waarin hij uitgedaagd wordt om pittige problemen op te lossen en tegelijk ook met de handen iets te maken. Het is heel gevarieerd, waarbij de leerling zichzelf leert ontdekken: waar ben ik goed in? In deze projecten zit gebruik van ICT verweven.

 

Stream 2

In stream 2 werken we in de keuzewerktijd met praktische vakken. Daarin wordt ook projectmatig gewerkt. In klas 2 wordt de keuzewerktijd ingevuld met het vak dienstverlening & producten. Dat is ook projectmatig onderwijs, waarbij er meteen ook aandacht is voor kennismaken met verschillende leerroutes in het vmbo. Dan kunnen leerlingen ontdekken wat het best bij hen past.

 

Stream 3

In stream 3 hebben we geen keuzewerktijd. Het onderwijs in deze afdeling is sterk praktijkgericht. Al vrij snel maakt een leerling hier keuzes die te maken hebben met de vervolgroute. Leerlingen worden begeleid bij het maken van kun keuzes.

 

Techklas

De techklas zijn lessen op de woensdagmiddag, het 7e en 8e uur. Leerlingen kunnen inschrijven om deel te nemen aan lessen in techniek. Dit is een extra onderwijsaanbod, waarvoor bij de leerlingen veel animo is.

Praktijkvak stream 3

Stream 3 heeft veel praktijklessen: 10 uur in de week. Het praktijkvak bestaat uit twee onderdelen: techniek en commercie & dienstverlening (c&d).

Bij het onderdeel techniek leren ze met hout en metaal te werken en gereedschappen te gebruiken. Bij c&d ligt de nadruk op samenwerken, ontwerpen en organiseren. Ook koken en bakken en werken in een moestuin horen bij c&d.

In de eerste periode van klas 1 en 2 maken leerlingen kennis met beide onderdelen, in de tweede periode kiezen ze één richting die ze de rest van het jaar volgen. Zo bereiden ze zich voor op klas 3 op locatie Krabbendijke Kerkpolder.

Het vak praktijk draait om loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Leerlingen ontdekken wat er bij hen past. Ze gaan daarom ook op stage, kijken op de locatie Kerkpolder en maken kennis met verschillende beroepen en bedrijven.