We werken in een prachtig gebouw met een mooi plein. Een fijne plek om te werken, te leren en elkaar te ontmoeten. De cultuur is te beschrijven als: open, goed georganiseerd, ordelijk en duidelijk.

Met leerlingen en personeel vormen we samen niet alleen een leergemeenschap, maar ook een leefgemeenschap. Relatie tussen personeel en leerlingen, en ook tussen leerlingen onderling vinden we heel belangrijk. De onderlinge betrokkenheid is groot.

Talentontwikkeling

De school zet in op kansrijk onderwijs waarbij zij zich richt op talentontwikkeling van leerlingen én personeel. Leerlingen kunnen zelfstandig werken in de mediatheek en ontvangen uitdaging op maat. Voorbeelden zijn het aanbod van plusprojecten, science, de techklas en keuzewerktijd met praktische vakken.

Leerlingen en docent in het verzorgingslokaal, ze krijgen uitleg over hoe ze het recept moeten bereiden

Elke leerling mag er zijn: al onze leerlingen willen we zoveel mogelijk kansen bieden. Als het nodig is, bieden we extra ondersteuning. Daarvoor is veel deskundigheid in huis. We willen onze leerlingen graag verder helpen in hun ontwikkeling en we rekenen ook op de inzet van onze leerlingen. We stimuleren het zelfstandig werken en samen werken met elkaar. Dat zijn belangrijke vaardigheden.

Christen in de samenleving

Ons onderwijs richt zich niet alleen op goede cijfers. We vinden het belangrijk dat je ook als christen leert staan in deze samenleving. Op heel veel verschillende manieren besteden we daar aandacht aan.

 

Regels

We vinden een prettig en positief werkklimaat belangrijk. Daar moeten we met elkaar ons best voor doen. We hebben daarvoor enkele basisregels, lees meer over onze locatiespecifeke en schoolbrede regels in de schoolgids.