• Voor de sportieve leerlingen hebben we drie velden waar je lekker kunt basketballen, voetballen of hockeyen.
 • Soms heb je ook een tussenuur. Dan kun je onder leiding van een oudere leerling sporten of gebruikmaken van de fitnessruimte.
 • In de kantine kun je lekkere dingen kopen. Het fruit bevelen we van harte aan!
 • Samen met je mentor heb je ook een klassenavond, zodat je met de klas een leuke en gezellige avond beleeft.
 • Er zijn kluisjes voor je boeken en smartphone.

Open leercentrum

De mediatheek van onze locatie is een open leercentrum. Dat betekent dat je hier mag in en uit lopen. Om goed te kunnen leren moet het er wel fluisterstil zijn.

Het open leercentrum is een ruimte, waar je aan een tafel rustig kunt studeren. Als je daarbij een laptop nodig hebt, kun je die lenen. Je kunt hier in alle rust je huiswerk maken, aan een werkstuk of project werken of boeken lenen. Ook kun je ervoor kiezen om gewoon een poosje lekker ontspannen te lezen. Dat kan bijvoorbeeld in een zelfstandig-werkuur, maar ook in de pauzes. Je kunt een eigen boekenaccount aanmaken. In de pauze is het altijd erg druk en gezellig. Graag tot ziens in het OLC!

 

Activiteiten

 • Jaarlijks neemt de locatie deel aan de internationale Kangoeroe-wedstrijd (wiskunde).
 • In de laatste lesweek van het schooljaar is er een evenementendag voor de hele school. Vol met leuke activiteiten en lekkernijen. Voor het goede doel.
 • De vierdeklassers gaan na de examens volgens traditie een volle week naar Zwitserland.

 

 

Zelfstandig-werkuren

Soms zijn er uren waarop de docent niet aanwezig is. Die uren willen we nuttig besteden. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Een andere docent neemt de les waar.
 • Onder leiding van een docent gaan we ontspannen stillezen.
 • Zelfstandig studeren of werken aan een opdracht in het open leercentrum.
 • Sporten in de gymzaal, de fitnessruimte of op het plein onder leiding van sportcoaches.
Groepje leerlingen zit op bankjes in de mediatheek

Meedenken

Er is op onze locatie een lokale leerlingenraad actief. Regelmatig hebben de leden van deze raad overleg met de locatiedirecteur over uiteenlopende zaken. De leerlingenraad is vertegenwoordigd in de schoolbrede leerlingenraad.

Verder is er een ouderadviesraad (oar). Het doel van de oar is om het contact tussen ouders en school te vergroten. Ook heeft ze een adviserende taak. De oar vergadert ongeveer vier keer per schooljaar. In oktober of november vinden er verkiezingen plaats. Het e-mailadres van de oar is: oarmiddelburg@calvijncollege.nl. De ouderadviesraad is vertegenwoordigd in de schoolbrede medezeggenschapsraad.