Krabbendijke Appelstraat

Uitgelicht

Dienstverlening & producten

Ben jij leerling in vmbo tl+, dan krijg je het intersectorale vak dienstverlening & producten. Daar maak je kennis met de sectoren zorg & welzijn, techniek en economie. Je kunt er werken aan vakoverstijgende opdrachten, dus voor meerdere vakken tegelijk. D&p is een verplicht vak waarin je ook examen doet. Loopbaanoriëntatie is een belangrijk onderdeel. Je maakt tijdens de lessen kennis met verschillende beroepen, ontwikkelingen in de maatschappij en de vaardigheden waar de arbeidsmarkt om vraagt. Je ontwikkelt bij d&p tal van vaardigheden. Je werkt samen, je denkt kritisch na en lost problemen op, je werkt met verschillende computerprogramma’s, je communiceert en presenteert. Verder leer je verantwoordelijkheid te nemen en uit te stralen. Hiermee bereid je je goed voor op het mbo.

mw. G.L. Butijn-van den Berge, docent


Keuzewerktijd

Door middel van het thema christelijk burgerschap versterken we je identiteit. Er komen drie thema's aan de orde. Het zijn niet de meest eenvoudige onderwerpen, maar wel uiterst waardevol. De thema's zijn gebaseerd op de volgende vragen: 'Wie is God?' en 'Wie ben ik?' en 'Wie is mijn naaste?'. In deze kwt-lessen worden gastsprekers uitgenodigd en werk je aan samenwerkingsopdrachten. Je denkt diep na over hoe je je als christen kunt verhouden tot de maatschappij, waarbij de Bijbel de bron is. Je leert vooral ook van praktische ervaringen. Zoals het bezoeken van verschillende kerken in Krabbendijke, je inzetten voor de buurt en bij elkaar gaan eten om het eigen gezinsleven te spiegelen aan dat van een andere leerling. 

 

C.A. den Braber, docent

Uitwisseling met een Duitse school


Zit je in vmbo-3, dan kom je in contact met Duitse leeftijdsgenoten. Onze school heeft een uitwisselingsrelatie met de Gesamtschule Weierheide in Oberhausen. Twee keer per jaar vindt een ontmoeting plaats: een keer in Duitsland en een keer in Zeeland. Samen ga je aan de slag met hetzelfde onderwerp. We hebben het over herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog  en over handel tussen Zeeland en Duitsland gehad. Komende periode willen we ons bezighouden met het onderwerp Religie. De school in Duitsland is een openbare school, maar ook daar wordt religie/levensbeschouwing gegeven en zijn er leerlingen met een godsdienstige achtergrond. We doen in het kader van deze uitwisseling verschillende opdrachten bij meerdere vakken. Dit doen we zoveel mogelijk in het Engels, zo oefen je meteen je taalvaardigheid. Ook is het verrijkend om echt contact te hebben met de inwoners van een ander land. Je verblijft er in een jeugdherberg, bezoekt de school en gaat op excursie in de omgeving.

A. Francke, docent


Leren in een echt woonhuis

Het praktijkonderwijs bereidt je voor op een zelfstandige plaats in de maatschappij. Je doet ervaringen op in een echt huis, in een echte wijk. Je kunt er werken aan vaardigheden die je nodig hebt om zelfstandig te wonen. Je krijgt te maken met de buren, de wijk, regelgeving, verzekeringen en vaste lasten. Allemaal dingen die horen bij een echt woonhuis. Organisaties die met ons samenwerken om dit onderwijsaanbod tot stand te brengen, zijn Gemeente Reimerswaal, R&B Wonen en Delta.

A. Trouwborst, teamleider