Op deze locatie kunnen leerlingen terecht voor klas 1 en 2 (stream 1-4), vmbo-3 en -4 tl+ en praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs en rebound/allround klas 1 en 2 wordt alleen op deze locatie aangeboden.

 

 

Locatiedirecteur Calvijn College Goes Stationspark.
Er heerst een prettige, open en gemoedelijke sfeer.
locatiedirecteur C.J. van Duivendijk

Typerend voor de cultuur: gestructureerd, duidelijk én menselijk.

Leerlingen worden uitgedaagd op hun niveau. In de hele locatie is een ontwikkeling aan de gang gericht op differentiatie in het aanbod van leerstof en vaardigheden. Daardoor wordt meer aangesloten op het niveau van de leerlingen.

Betrokken bij elk niveau

De school heeft een focus op leerlingenzorg en een sterke zorgstructuur. De diversiteit aan zorgvormen is, gezien de breedte van het onderwijsaanbod én de huisvesting van een rebound-/allroundvoorziening, groot. De locatie toont betrokkenheid bij elk niveau.

Kernwaarden zijn veilig, vriendelijk en verantwoordelijk. Deze gedragswaarden krijgen uiting in schoolregels en activiteiten.