Op deze locatie kunnen leerlingen terecht voor klas 1 en 2 (stream 1-4), vmbo-3 en -4 tl+, praktijkonderwijs en de allround-/reboundvoorziening. Praktijkonderwijs en allround/rebound klas 1 en 2 worden alleen op deze locatie aangeboden.

Typerend voor de cultuur op onze locatie is: gestructureerd, duidelijk én menselijk. Leerlingen worden hier uitgedaagd op hun niveau. In de hele locatie is een ontwikkeling aan de gang gericht op differentiatie in het aanbod van leerstof en vaardigheden. Daardoor wordt meer aangesloten op het niveau van de leerlingen.

Kernwaarden zijn veilig, vriendelijk en verantwoordelijk. Deze gedragswaarden krijgen uiting in schoolregels en activiteiten.

Locatiedirecteur Calvijn College Goes Stationspark.
Er heerst hier een prettige, open en gemoedelijke sfeer.
locatiedirecteur C.J. van Duivendijk
Docent geeft uitleg aan leerlingen bij praktijkonderwijs

Betrokken bij elk niveau

De school heeft een focus op leerlingenzorg en een sterke zorgstructuur. De diversiteit aan zorgvormen is, gezien de breedte van het onderwijsaanbod én de huisvesting van een rebound-/allroundvoorziening, groot. De locatie toont betrokkenheid bij elk niveau.