Leerlingen die vmbo tl+ of praktijkonderwijs volgen, kunnen de hele schoolperiode op locatie Appelstraat blijven. Voor klas 3 en 4 van vmbo-kb en -bb kunnen zij terecht op locatie Krabbendijke Kerkpolder. Voor havo en atheneum vanaf klas 3 en voor gymnasium vanaf klas 1 gaan leerlingen naar locatie Goes Klein Frankrijk.

Lees meer
Kaart van de routes die leerlingen kunnen nemen tijdens hun schooljaren op het Calvijn College.

Keuzewerktijd en excelleren

Naast de bekende vakken krijgen leerlingen in de onderbouw ook keuzewerktijd. Stream 1-leerlingen in de onderbouw met een bovengemiddelde intelligentie kunnen meedoen aan verrijkingsopdrachten. In plaats van gewone lessen mogen de leerlingen dan werken aan een andere opdracht. De opdrachten dragen bij aan de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden. Op deze manier worden leerlingen uitgedaagd om hun begaafdheid te benutten.

Docent geeft uitleg bij les Engels

Praktisch vmbo in jaar 1 en 2

Binnen stream 3, praktisch vmbo, krijgen leerlingen in jaar 1 en 2 negen à tien lesuren in de week beroepsgerichte praktijk: commercie & dienstverlening en techniek. Hiermee bereiden ze zich voor op de profielkeuze. Leerlingen kunnen in stream 3 werken op het Leerplein. Een onderwijsconcept waarin leerlingen werken aan vakoverstijgende opdrachten en verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces.

Vmbo-tl met een plus

De leerroute vmbo-tl+ in klas 3 en 4 is een breed opleidingstraject met zeven vakken, waaronder het beroepsgerichte vak dienstverlening & producten (dvpr). Het vak laat leerlingen kennismaken met de sectoren zorg & welzijn, techniek en economie. Ze leren allerlei vaardigheden: kritisch denken, presenteren, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen. Deze vaardigheden zijn handig voor vervolgopleidingen in het mbo. Ook is loopbaanoriëntatie- en begeleiding (lob) een belangrijk onderdeel. Dvpr is een verplicht vak, waarin de leerlingen ook examen doen.

Lees meer
Leerlingen krijgen uitleg van docenten bij het praktijkonderwijs op locatie Krabbendijke Appelstraat

Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs (pro) is bedoeld voor leerlingen die gebaat zijn bij praktisch onderwijs in kleine groepen. Het is een vorm van onderwijs met het accent op praktische vaardigheden. Ingevuld vanuit de vraag welke vaardigheden de leerling nodig heeft om te kunnen functioneren in de maatschappij.

Lees meer

Vakhavo

De vakhavo is een havo-opleiding met praktijk. Leerlingen krijgen naast de gebruikelijke vakken ook één dag in de week een praktijkprogramma. De vakhavo begint in klas 2.

Lees meer

Formatieve schoolcultuur

In onze school staat de groei van een leerling in het leerproces centraal. Toetsen zien we als onderdeel van het leerproces. We benoemen wat goed gaat en wat nog beter kan of anders moet. We geven ruimte om leerlingen te laten groeien door feedback te geven. We testen intensief en hangen hier niet altijd een cijfer aan vast. Op deze manier geven we de leerling inzicht in de leerprestatie. Na een periode van leren volgt een toetsweek waarin leerlingen een beoordeling krijgen voor hun prestaties. Deze manier van werken noemen we formatief: een doorlopend proces van informatie verzamelen over het leerproces van de leerling om de leerling optimaal te begeleiden en eigenaar te laten worden van zijn of haar leerproces.