• In vrije tijd kun je lekker gaan voetballen, tafeltennissen of tafelvoetballen.
  • Er worden op het plein tijdens pauzes volleybal- en basketbaltoernooien georganiseerd en op woensdagmiddagen soms voetbaltoernooien.
  • In de kantine en uit de automaten kun je lekkere dingen kopen.
  • Samen met je mentor heb je een klassenavond, zodat je met de klas een leuke en gezellige avond beleeft.
  • Ieder jaar mag je tenminste een keer op excursie.
  • Er is een mediatheek waar je een computer kunt gebruiken en boeken kunt lenen.
  • In de laatste schoolweek van het jaar is er een evenementendag met spelletjes en wedstrijden.
  • Er wordt ieder jaar een themadag georganiseerd. Er komen dan sprekers en gasten van buiten de school die het met ons hebben over een belangrijk onderwerp. Bijvoorbeeld: muziek, omgaan met vrije tijd, games of alcohol.

 

Meer informatie
Lees meer over voorzieningen in de schoolgids.

Meedenken

  • Leerlingenraad

Onze locatie heeft een lokale leerlingenraad, met klassenvertegenwoordigers uit alle leerjaren en afdelingen. De leerlingenraad komt een keer in de maand bij elkaar en spreekt over onderwerpen rondom het welbevinden op school, zoals veiligheid, vervoer, jaaropeningen, orde-rust-reinheid. Deze raad vaardigt enkele leden af naar de schoolbrede leerlingenraad.

  •  Ouderadviesraad

Aan de twee locaties in Krabbendijke is een ouderadviesraad (oar) verbonden. Het doel van de oar is om het contact tussen ouders en school te vergroten. Ook heeft ze een adviserende taak. De oar vergadert ongeveer vier keer per schooljaar. In oktober of november vinden er verkiezingen plaats. Het e-mailadres is oarkrabbendijke@calvijncollege.nl. De oar is vertegenwoordigd in de schoolbrede medezeggenschapsraad (mr).