Krabbendijke Appelstraat

Onderwijsaanbod


Op de locatie Krabbendijke Appelstraat kunnen leerlingen terecht voor klas 1 en 2 (stream 1-4) en voor vmbo-3 en -4 tl+ en praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs, leerwegondersteunend onderwijs in stream 4 en rebound/allround klas 1 en 2 wordt alleen op deze locatie aangeboden.

 

Leerlingen die vmbo tl+ of praktijkonderwijs volgen, kunnen de hele schoolperiode op locatie Appelstraat blijven. Voor klas 3 en 4 van vmbo kb en bb kunnen zij terecht op locatie Krabbendijke Kerkpolder. Voor de bovenbouw van havo, atheneum en voor het gymnasium vanaf klas 1 gaan leerlingen naar Goes Klein Frankrijk.

 

Keuzewerktijd en excelleren 

Naast de bekende vakken krijgen leerlingen in de onderbouw ook keuzewerktijd. Stream 1-leerlingen in de onderbouw met een bovengemiddelde intelligentie kunnen meedoen aan verrijkingsopdrachten.. In plaats van gewone lessen mogen de leerlingen dan werken aan een andere opdracht. De opdrachten dragen bij aan de ontwikkeling van 21e -eeuwse vaardigheden. Op deze manier worden leerlingen uitgedaagd om hun hogere begaafdheid te benutten. 

 

Praktisch vmbo in jaar 1 en 2

Heb jij een advies gekregen voor de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, dan krijg je in jaar 1 en 2 negen à tien lesuren in de week beroepsgerichte praktijk: commercie & dienstverlening en techniek. Hiermee bereid je je voor op de profielkeuze. Meer info.

 

Leerplein

Leerlingen kunnen in stream 3 werken op het Leerplein. Een onderwijsconcept waarin leerlingen werken aan vakoverstijgende opdrachten en verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces.

 

Vmbo-tl met een plus

De leerroute vmbo-tl+ is een breed opleidingstraject met zeven vakken, waaronder het beroepsgerichte vak dienstverlening & productenMeer info.

Internationale contacten

Klik hier en hier


Meer informatie over bijzonderheden: Uitgelicht

Informatie over de onderwijssoorten.
En verder in de schoolgids over:
  • Tussenuren en lesuitval
  • Huiswerk
  • Buitenlesactiviteiten
  • Cito-toetsen
  • Klassenavonden