Krabbendijke Appelstraat

Onderwijsaanbod

 

Op de locatie Krabbendijke Appelstraat kunnen leerlingen terecht voor klas 1 en 2 (stream 1-4), vmbo-3 en -4 tl+ en pro 1-5. Praktijkonderwijs, leerwegondersteunend onderwijs in stream 4 en rebound/allround klas 1 en 2 wordt alleen op deze locatie aangeboden.

 

Leerlingen die vmbo tl+ of praktijkonderwijs volgen, kunnen de hele schoolperiode op locatie Appelstraat blijven. Voor klas 3 en 4 van vmbo kb en bb kunnen zij terecht op locatie Krabbendijke Kerkpolder. Voor havo en atheneum vanaf klas 3 en voor gymnasium vanaf klas 1 gaan leerlingen naar locatie Goes Klein Frankrijk.

Formatieve schoolcultuur

In onze school staat de groei van een leerling in het leerproces centraal. Toetsen zien we als onderdeel van het leerproces. We benoemen wat goed gaat en wat nog beter kan of anders moet. We geven ruimte om leerlingen te laten groeien door feedback te geven. We testen intensief en hangen hier niet altijd een cijfer aan vast. Op deze manier geven we de leerling inzicht in de leerprestatie. Na een periode van leren volgt een toetsweek waarin leerlingen een beoordeling krijgen voor hun prestaties. Deze manier van werken noemen we formatief: een doorlopend proces van informatie verzamelen over het leerproces van de leerling om de leerling optimaal te begeleiden en eigenaar te laten worden van zijn of haar leerproces.

Stream 1-4 en praktijkonderwijs

Je kunt bij ons in klas 1 en 2 terecht voor onderwijs op vijf niveaus: stream 1 t/m 4 en praktijkonderwijs. Als je naar stream 1 gaat, krijg je les op havo-/atheneumniveau, in stream 2 krijg je les op vmbo k-tl-niveau (kaderberoepsgericht/theoretische leerweg), in stream 3 op vmbo bb-niveau en in stream 4 krijg je extra begeleiding. Meer informatie: streams en praktijkonderwijs

Keuzewerktijd en excelleren 

Naast de bekende vakken krijgen leerlingen in de onderbouw ook keuzewerktijd. Stream 1-leerlingen in de onderbouw met een bovengemiddelde intelligentie kunnen meedoen aan verrijkingsopdrachten. In plaats van gewone lessen mogen de leerlingen dan werken aan een andere opdracht. De opdrachten dragen bij aan de ontwikkeling van 21e -eeuwse vaardigheden. Op deze manier worden leerlingen uitgedaagd om hun hogere begaafdheid te benutten. 

Praktisch vmbo in jaar 1 en 2

Binnen stream 3 krijg je in jaar 1 en 2 negen à tien lesuren in de week beroepsgerichte praktijk: commercie & dienstverlening en techniek. Hiermee bereid je je voor op de profielkeuze. Meer info.

Leerlingen kunnen in stream 3 werken op het Leerplein. Een onderwijsconcept waarin leerlingen werken aan vakoverstijgende opdrachten en verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces.

Vmbo-tl met een plus

De leerroute vmbo-tl+ is een breed opleidingstraject met zeven vakken, waaronder het beroepsgerichte vak dienstverlening & productenMeer info.

Vakhavo

Er is ook een vakhavo. Dat is een havo-opleiding met praktijk. Je krijgt niet alleen de gebruikelijke vakken, maar ook één dag in de week een praktijkprogramma. De vakhavo begint in klas 2. Op de vakhavo werk je aan opdrachten uit verschillende technische beroepenvelden: bouwen, wonen en interieur, metaal, installeren en elektro en mogelijk ook procestechniek. In klas 2 en 3 leer je in een werkplaats op school, in klas 4 en 5 voornamelijk in een bedrijf. De vakhavo biedt een goede aansluiting op alle hbo-opleidingen. Meer info.

Internationale contacten

Klik hier en hier


Meer informatie over bijzonderheden: Uitgelicht

Informatie over de onderwijssoorten.
En verder in de schoolgids over:
  • Tussenuren en lesuitval
  • Huiswerk
  • Buitenlesactiviteiten