Goes Klein Frankrijk

Uitgelicht

Schoolkoor en Scratch Messiah

Zit je in klas 3 of hoger en ben je een echte zangliefhebber? Dan is lid worden van het bovenbouwkoor echt iets voor jou! We oefenen een keer per week koormuziek met een hechte club van zo'n dertig leerlingen. Er ontstaan vriendschappen die ook buiten schooltijd verdergaan. We zingen allerlei soorten muziek, meerstemmig. Kerstmuziek, gezangen, negro-spirituals, liederen van Mendelssohn enzovoort. Je werkt hiermee ook aan je stemvorming en het kunnen lezen van een notenbeeld. De repetities vinden plaats in de etenspauze en aansluitend de grote pauze.

Scratch Messiah is een project dat vanaf de zomervakantie tot aan februari loopt. De laatste jaren doen hier ongeveer tachtig leerlingen aan mee. In de pauzes wordt geoefend met het zingen van de koordelen uit de Messiah. In februari vindt een grote uitvoering plaats in Leiden. Het jongerenkoor a 850 deelnemers wordt dan begeleid door orkest en de solostukken worden gezongen door conservatoriumleerlingen. 

F. Nieuwenhuyzen, dirigent


Debatclub

Ben je leerling in bovenbouw havo/vwo en hou je van debatteren? Dan is lid worden van de debatclub iets voor jou. Elke week werk je in een z-uur aan debatvaardigheden. Wat is dat, goed debatteren? Toon respect voor andere meningen, kom inhoudelijk met doordachte argumenten, frame met je woordkeuze de denkwereld van je publiek en wek met je presentatietechniek sympathie op. En wees geloofwaardig.

In de derde klas richten we ons op de basisprincipes. We ontwikkelen een goede presentatietechniek en we oefenen het Lagerhuisdebat. In groepjes van vijf debatteren we op een vrije manier over actuele stellingen. In de vierde klas behandelen we de belangrijkste elementen van de retorica en maken we een begin met het parlementaire debat. In de vijfde en zesde klas staat de inhoud centraal: hoe zet je een logische redenering op en hoe fundeer je je argumentatie?  

We doen regelmatig mee aan wedstrijden. Met de debatclub van de derde en vierde klas doen we mee aan het VARA Lagerhuis en Model European Parlement. Met de debatclub van de vijfde en zesde klas doen we mee aan het NK Debatteren voor Scholieren, daarnaast nemen we deel aan de Benelux Debatcompetitie. 


Debatteren leert je kritisch denken. Met inspirerend spreken raak je mensen. Met enthousiast discussiëren overtuig je mensen. Met goed debatteren verander je de wereld.  


M.I.T. Knook, docent Nederlands

 

Natuur, leven en technologie

Natuur, leven en technologie (nlt), iets voor jou? Het is een profielkeuzevak in bovenbouw havo/vwo. Het biedt je verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden op natuurwetenschappelijk gebied, naast de bestaande vakken biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde en aardrijkskunde. Je doet ruime ervaring op in onderzoek, ontwerp, modelleren en wiskundige technieken. Deze vaardigheden trainen we in modules die uitgaan van de praktijk binnen bedrijven, beroepen en wetenschappen. Denk bijvoorbeeld aan forensische technieken, glastuinbouw, sterrenkunde, robotica, alcohol, medicijnen en waterbeheer. Elke module wordt afgesloten met een opdracht en een toets die meetellen voor het schoolexamen. Het vak kent geen centraal eindexamen; dit geeft de flexibiliteit om in te spelen op jouw belangstelling en de actualiteit.

J.A. van Steensel, docent


Vak op een hoger niveau volgen

Ik heb de overstap gemaakt van havo-5 naar vwo-6. Voor het maken van deze stap moest ik Duits op vwo-niveau gaan volgen, omdat ik op de havo geen vreemde taal in mijn vakkenpakket had. Voor het volgen van een extra vak zijn zelfstandigheid en doorzettingsvermogen belangrijk. Je vakkenpakket is een verplichting, een extra vak volgen is een eigen keuze en moet je dus grotendeels ook zelf doen. Er is dus geen leraar die jou continu aanstuurt. Bij het inhalen van Duits heb ik nauwelijks lessen bijgewoond. Wel heb ik met een docent Duits een plan van aanpak opgesteld en kon ik bij hem terecht met vragen over de leerstof. Zodra ik deze stof had doorgenomen, gaf ik dat bij hem aan en maakten we een afspraak voor een toets. Uiteraard werkte ik thuis veel aan lees- en luistervaardigheden om deze op vwo-niveau te krijgen. Inmiddels zijn we een jaar verder en heb ik mijn achterstand weggewerkt. Ik zit nu in atheneum-6 en volg de normale lessen Duits.

Lydia Fokke, atheneum-6 (2015-2016)