Leerlingen lezen een boek in de mediatheek.
 • Voor de sportieve leerlingen hebben we een pannakooi waarin je lekker kunt voetballen. Je kunt ook basketballen of tafeltennissen.
 • In de kantine en uit de automaten kun je lekkere dingen kopen.
 • Samen met je mentor heb je een klassenavond, zodat je met de klas een leuke en gezellige avond beleeft.
 • We hebben een mediatheek waar je boeken kunt lenen of zelfstandig kunt werken op de computer.
 • Er zijn kluisjes beschikbaar.

Activiteiten

 • Schoolkoor
  Zit je in klas 3 of hoger en ben je een echte zangliefhebber? Dan is lid worden van het bovenbouwkoor echt iets voor jou! We oefenen een keer per week koormuziek met een hechte club van zo’n dertig leerlingen. Er ontstaan vriendschappen die ook buiten schooltijd verdergaan. We zingen allerlei soorten muziek, meerstemmig. Kerstmuziek, gezangen, negro-spirituals, liederen van Mendelssohn enzovoort. Je werkt hiermee ook aan je stemvorming en het kunnen lezen van een notenbeeld. De repetities vinden plaats in de etenspauze en aansluitend de grote pauze.
 • Messiah-project
  Scratch Messiah is een project dat vanaf de zomervakantie tot februari loopt. De laatste jaren doen hier ongeveer tachtig leerlingen aan mee. In de pauzes wordt geoefend met het zingen van de koordelen uit de Messiah. In februari vindt een grote uitvoering plaats in Leiden. Het jongerenkoor van circa 850 deelnemers wordt dan begeleid door een orkest en de solostukken worden gezongen door conservatoriumleerlingen.
 • Debatclub
  Ben je leerling in bovenbouw havo/vwo en hou je van debatteren? Dan is lid worden van de debatclub iets voor jou. Elke week werk je in een z-uur aan debatvaardigheden.In de derde klas richten we ons op de basisprincipes. We ontwikkelen een goede presentatietechniek en we oefenen het Lagerhuisdebat. In groepjes van vijf debatteren we op een vrije manier over actuele stellingen. In de vierde klas behandelen we de belangrijkste elementen van de retorica en maken we een begin met het parlementaire debat. In de vijfde en zesde klas staat de inhoud centraal: hoe zet je een logische redenering op en hoe fundeer je je argumentatie? We doen regelmatig mee aan wedstrijden. Met de debatclub van de derde en vierde klas doen we mee aan het VARA Lagerhuis en Model European Parlement. Met de debatclub van de vijfde en zesde klas doen we mee aan het NK Debatteren voor Scholieren, daarnaast nemen we deel aan de Benelux Debatcompetitie.
 • Voetbal- en volleybaltoernooien
Leerling praat met leerlingen in de aula.

Meedenken

 • Leerlingenraad
  Per afdeling hebben we een klankbordgroep, waarin leerlingen wordt gevraagd mee te denken. Deze klankbordgroepen vaardigen leerlingen af naar een lokale leerlingenraad. Leerlingen kunnen zo actief meedenken over ontwikkelingen op school. De lokale leerlingenraad is vertegenwoordigd in de schoolbrede leerlingenraad.
 • Ouderadviesraad
  De drie Goese locaties hebben een gezamenlijke ouderadviesraad (oar). Het doel van de oar is om het contact tussen ouders en school te vergroten. Ook heeft ze een adviserende taak. De oar vergadert ongeveer vier keer per schooljaar. In oktober of november zijn er verkiezingen. Het e-mailadres is oargoes@calvijncollege.nl. De oar is vertegenwoordigd in de schoolbrede medezeggenschapsraad (mr).