We zetten ons in voor een kwalitatief goede opleiding, waarin de leerling zich maximaal kan ontplooien. We willen bewust aansluiten bij de leerstijl van de leerling. Er ligt een focus op uitdagen op maat. Dat blijkt ook uit een breed aanbod van plusprojecten en –programma’s.

In de bovenbouw havo/vwo krijgen leerlingen uit klas 5 en 6 dagelijks een Z-uur, zelfstandige keuzewerktijd. Leerlingen uit klas 4 krijgen dit op vier dagen in de week. We zetten ons naast opleiding ook in voor vorming van de leerlingen. Dat vindt plaats in de vakken of daarbuiten door bijvoorbeeld voorlichting, themadagen en excursies.

Locatiedirecteur Goes Klein Frankrijk, Calvijn College
Typerend voor ons onderwijsklimaat zijn respect, vertrouwen en verantwoordelijkheid
locatiedirecteur G.J. van Appeldoorn

Onze locatie investeert veel in leerlingenzorg. Heeft een leerling specifieke begeleiding nodig, dan zoeken we samen naar een passende oplossing. Onderscheidend op het gebied van leerlingenzorg is het project Leerling voor jou, waarbij leerlingen vanaf de derde klas vertrouwensleerling zijn.

We hebben enkele basisregels, lees meer over onze locatiespecifieke en de schoolbrede regels in de schoolgids.

Naast de lessen kunnen leerlingen deelnemen aan bijvoorbeeld een debatclub, muzikaal project, sporttoernooien, (internationale) wedstrijden en projecten die een interculturele ervaring meegeven.

Lees meer