Goes Klein Frankrijk

Locatiekarakter

Locatie Goes Klein Frankrijk is de grootste locatie van het Calvijn College. De locatie telt ruim 1100 leerlingen, verdeeld over de afdelingen havo, atheneum en gymnasium. Vergeet niet ook onze brochure te bekijken: Infogids nieuwe leerlingen.

We zetten ons in voor een kwalitatief goede opleiding, waarin de leerling zich maximaal kan ontplooien. Reflectie vinden wij daarom belangrijk; we willen bewust aansluiten bij de leerstijl van de individuele leerling. Er ligt een focus op uitdagen op maat. Dat blijkt ook uit een breed aanbod van plusprojecten en –programma’s. Typerend voor het onderwijsklimaat zijn vertrouwen en verantwoordelijkheid. In de bovenbouw havo/vwo krijgen leerlingen uit klas 5 en 6 dagelijks een Z-uur, zelfstandige keuzewerktijd. Leerlingen uit klas 4 krijgen dit op vier dagen in de week. We zetten ons naast opleiding ook in voor vorming van de leerlingen. Dat vindt plaats in de vakken of daarbuiten door bijvoorbeeld voorlichting, themadagen en excursies.

We willen bewust aansluiten bij de leerstijl van de individuele leerling

 

De locatie investeert veel in leerlingenzorg. Heeft een leerling specifieke begeleiding nodig, dan zoeken we samen naar een passende oplossing. Onderscheidend op het gebied van leerlingenzorg is het project Leerling voor jou, waarbij leerlingen vanaf de derde klas vertrouwensleerling zijn.

 

De kernwoorden respect, verantwoordelijkheid en veiligheid stempelen de cultuur. Naast de lessen kunnen leerlingen deelnemen aan bijvoorbeeld een debatclub, muzikaal project, sporttoernooien, (internationale) wedstrijden en projecten die een interculturele ervaring meegeven.

Lees meer over het schoolkarakter