Goes Klein Frankrijk

Theoretische leerweg +

Op jouw schoollocatie kun je in klas 3 en 4 de theoretische leerweg volgen. Dit is wel een bijzondere leerweg, want het is de theoretische leerweg mét vier uur per week een beroepsgericht vak. Een praktisch vak dat gericht is op je toekomstige opleiding en beroep. Het biedt je volop ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van je talenten. Dat vinden wij als school belangrijk.

 

Dus, of je nu naar het middelbaar beroepsonderwijs of (via de havo) naar het hoger beroepsonderwijs wilt, op jouw schoollocatie word je goed voorbereid. Je leert bij ons alles wat je nodig hebt om na het vmbo aan een vervolgopleiding te beginnen. De school noemt deze leerroute tl+. Een leerroute waarin je nog steeds veel kennis opdoet, maar ook veel vaardigheden leert voor in de beroepspraktijk.

 

Handvaardigheid of muziek

Voor de derde klas moet je een keuze maken tussen twee creatieve vakken; beeldende vorming en muziek. Bij deze keuze gaat het in de eerste plaats om je motivatie. De vraag is dan welke creatieve bezigheid jou het meeste aanspreekt. Waar wil je je graag voor inzetten? Talent speelt daarbij zeker een rol. Het voelt voor jou niet goed om opdrachten te doen waarbij je je onbekwaam voelt.

De school vult deze vakken vooral praktisch in. Vervolgopleidingen vragen geen beeldende vorming of muziek als voorwaarde om een opleiding te volgen. Je blokkeert dus geen vervolgopleidingen bij je keuze.

Zowel voor muziek als beeldende vorming geldt: het vak dat je in klas 3 kiest, houd je in klas 4. Bij vragen kun je altijd bij de docenten van de creatieve vakken terecht. Die kunnen jou verder adviseren over de manier van werken en de opdrachten die gegeven worden in vmbo-3 en -4. Mocht bovenstaande info je nog steeds geen voorkeur hebben gegeven voor één van beide mogelijkheden, dan is een goede raad: Volg je hart! Doe waar je het beste gevoel bij hebt.

 

Dienstverlening & producten (dvpr)

In klas 3 en 4 krijg je dus vier uur per week het beroepsgerichte vak DVPR. Dit zijn lessen waarin je veel vaardigheden aanleert die later erg belangrijk zijn. Dit vak is gericht op algemene en professionele kennis en vaardigheden én op loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling (LOB).

Binnen het vak DVPR volg je ook een tweetal keuzevakken: één keuzevak in leerjaar 3 en één keuzevak in leerjaar 4. Op deze manier kun je je oriënteren, verbreden en verdiepen in een bepaalde richting (economie, techniek of zorg & welzijn).

De lessen DVPR worden deels op een praktische manier vormgegeven. Sommige opdrachten worden in een realistische praktijksituatie uitgevoerd.

Bij dit vak denk je ook na over het staan als christen in je toekomstige beroep.

 

Naar het mbo

Alle leerwegen leiden naar hetzelfde: het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het mbo heeft opleidingen op vier niveaus. Met een vmbo-diploma in de theoretische leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg kun je doorstromen naar de hogere niveaus van het mbo, niveaus 3 en 4. Dit zijn de vakopleidingen en de middenkaderopleidingen. Deze opleidingen duren drie tot vier jaar. Deze twee leerwegen bieden dus nagenoeg dezelfde mogelijkheden.

 

Naar de havo

Er is één uitzondering: met het diploma van de theoretische leerweg kun je eventueel naar de havo doorstromen.