Goes Klein Frankrijk

Kaderberoepsgerichte leerweg

De kaderberoepsgerichte leerweg is bestemd voor praktisch ingestelde leerlingen. Ook deze leerweg heeft naast algemene vakken een beroepsgericht programma. Dit programma is groter dan dat van de theoretische leerweg: twaalf uur per week.

 

In het kaderberoepsgerichte programma oefen je praktische beroepsvaardigheden voor een bepaalde bedrijfstak of sector en krijg je theorie die bij de beroepsvakken hoort. Voor het mbo heeft dit diploma dezelfde waarde als een tl+-diploma.

Alle leerwegen leiden naar hetzelfde: het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het mbo heeft opleidingen op vier niveaus. Met een vmbo-diploma in de theoretische leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg kun je doorstromen naar de hogere niveaus van het mbo, niveaus 3 en 4. Dit zijn de vakopleidingen en de middenkaderopleidingen. Deze opleidingen duren drie tot vier jaar. Deze twee verschillende leerwegen bieden dus dezelfde mogelijkheden.

 

Locatie Krabbendijke Kerkpolder


Een vakschool

Hou jij van een combinatie van leren en doen? Dan spreekt de locatie Krabbendijke Kerkpolder jou wel aan! Hier ga je direct een vak leren. Als bouwvakker, technicus, verzorgende of verkoper. Je gaat praktisch aan het werk, in overall, achter de machine, in de keuken, in de zorg of in de winkel.


Profielen en leerlijnen

Je kunt kiezen uit vier profielen:

  • bouwen, wonen & interieur (BWI);
  • economie & ondernemen (E&O);
  • produceren, installeren & energie (PIE);
  • zorg & welzijn (Z&W).

 

Onderwijs van goede kwaliteit

Je krijgt hier goed onderwijs. De examenresultaten van onze leerlingen zijn elk jaar zeer goed. We overleggen regelmatig met het mbo, zodat we de goede basis leggen voor jouw vervolgopleiding. Bedrijven in de regio zijn blij met onze stagiairs en oud-leerlingen.

 

Jaarlijks veel prijzen

Elk jaar kun je meedoen aan vakwedstrijden. Het Calvijn College heeft al veel prijzen gewonnen. En gaat er dankzij jou misschien nog meer winnen!

 

Klein en gezellig

Onze locatie is klein en gezellig. Je medeleerlingen zijn allemaal leeftijdsgenoten, die net als jij graag praktisch bezig zijn. In de pauzes kun je genieten van een goede sfeer op het plein of in de aula. Er is een mediatheek waar je een computer kunt gebruiken en boeken kunt lenen. Ook is er een winkeltje waar van alles te koop is.

 

Fijne relatie met de leraar

De leraren kennen je en werken aan een goede band. Samen met jou gaan ze voor de beste prestaties die voor jou haalbaar zijn.

 

Christen-zijn in deze tijd

Op onze school gaat de Bijbel elke dag open. We denken ook samen na over christen-zijn op het werk en in je vrije tijd. Elk jaar zijn er themadagen over onderwerpen als genotsmiddelen, mediagebruik en rentmeesterschap.

 

Contacten met een ver land

Regelmatig gaat een groep leerlingen naar een ontwikkelingsland. Het is een bijzondere ervaring om contact te hebben met leerlingen in een heel andere omgeving.

 

Oriënteren op je loopbaan

Je verwerft nog meer inzicht in wat je kunt en wat je wilt. Zo kun je de beste keuzes maken voor het vervolg van je schoolloopbaan en je beroep.

 

De smaak te pakken

In ons praktische onderwijs krijgen leerlingen de smaak van leren te pakken. Een deel van hen stroomt direct door naar niveau 4 op het mbo. Regelmatig horen we van oud-leerlingen die daarna aan het hbo studeren en het goed doen.

 

Meer over locatie Krabbendijke Kerkpolder