Goes Klein Frankrijk

Vwo - atheneum

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (atheneum en gymnasium) bereidt je voor op een studie aan een van de universiteiten. Een vwo-diploma geeft weliswaar recht op het volgen van onderwijs aan een universiteit, maar ook aan de universiteit gelden profieleisen voor verschillende studies.

 

Een voorbeeld hiervan is de studie geneeskunde die als eis stelt dat de toekomstige student het profiel NG (natuur en gezondheid) heeft met daarin het vak natuurkunde opgenomen.

In de praktijk zien we dat lang niet elke vwo’er naar een universiteit gaat. Ongeveer een kwart van de vwo’ers gaat naar het hbo en doet het daar erg goed.

Een universitaire opleiding is veel theoretischer van aard dan een hbo-opleiding. Van de wo-student wordt een wetenschappelijke denkwijze verwacht. Hij wil graag weten hoe de vork in de steel zit, hoe iets theoretisch te verklaren is, welke denkwereld achter een bepaald verschijnsel zit. Ook dient hij open te staan voor het ontwikkelen van nieuwe, grensverleggende ideeën. Hij verricht wetenschappelijk onderzoek en probeert de onderzoeksresultaten te onderbouwen met nieuwe theorieën. Een doorzetter op dat gebied, die tegenslagen op de juiste manier in nieuw onderzoek om weet te zetten.

Vwo-leerlingen die naar het hbo gaan, zijn over het algemeen studenten met een meer praktische inslag. Met de bestaande kennis probleemoplossend bezig zijn, minder grensverleggend onderzoek doen en niet zo diepgravend theoretisch bezig zijn ligt hen beter dan het pittiger studeren op de universiteit.

In klas 3 wordt in het kader van de LOB-lessen nader ingegaan op de samenstelling van de verschillende profielen (welke vakken binnen welk profiel) en op de profieleisen van de vervolgopleidingen.