Onderwijsaanbod

Leerwegondersteunend onderwijs

Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor leerlingen die een orthopedagogische en orthodidactische benadering (extra begeleiding) nodig hebben om een diploma te kunnen halen binnen een van de leerwegen van het vmbo.

 

Lwoo is dus geen aparte leerroute, maar extra ondersteuning, gericht op het vmbo. Een leerling moet aan voorgeschreven criteria voldoen om leerwegondersteunend onderwijs te ontvangen. Voldoet de leerling daar niet aan, dan kan in bijzondere gevallen een beroep gedaan worden op het zorgbudget van de school. Voor de lwoo-verklaring houdt het Calvijn College de normen van het Reformatorisch Samenwerkingsverband (RefSVO) aan.

 

Lwoo stream 3

Lwoo voor stream 3 wordt aangeboden aan leerlingen met leerachterstanden en een lager IQ dan gemiddeld of als er, naast leerachterstanden, sprake is van lichte sociaal-emotionele problematiek. Leerlingen kunnen dit onderwijs volgen op alle locaties en krijgen veel individuele begeleiding, zo weinig mogelijk verschillende docenten en zitten in compacte klassen.

 

Lwoo stream 4

Lwoo voor stream 4 is voor leerlingen met veel leerachterstanden en een lager IQ dan gemiddeld en/of aangetoonde sociaal-emotionele problematiek. Dit onderwijs wordt gegeven op de locaties Krabbendijke Appelstraat (onderbouw) en Krabbendijke Kerkpolder (bovenbouw) in een lwoo-klas met maximaal vijftien leerlingen. De leerlingen krijgen veel individuele begeleiding van maximaal zeven verschillende docenten.