Onderwijsaanbod

Atheneum

Vanaf klas 3 hebben atheneumleerlingen al een zelfstandige werkhouding en verwerken de lesstof in een behoorlijk tempo. Vergeleken met havo-leerlingen is het beroep op inzicht en vermogen tot abstractie groter. 

In atheneum-3 moeten de leerlingen vóór 1 april hun profiel (vakkenpakket) kiezen. De leerlingen krijgen in de derde klas keuzebegeleidingslessen. Een atheneumleerling heeft de verplichting een wiskundevorm te kiezen en een tweede moderne vreemde taal. Heeft een leerling een profiel gekozen, dan zijn er binnen het profiel nog diverse keuzemogelijkheden. Voor atheneumleerlingen bestaat de mogelijkheid Latijn te volgen en mee te nemen als een regulier examenvak.

 

Leerlingen kunnen na het atheneum doorstromen naar de universiteit.